2012-05-10 08:32Pressmeddelande

Max etablerar sig på Lidingö

Hamburgerkedjan Max drog längsta strået i den markanvisningstävling som Lidingö stad riktade till de mest etablerade hamburgerkedjorna. Cirka tre år tar det nu till att den gamla motorgården vid Södra Kungsvägen förvandlas till Lidingös första riktiga hamburgerrestaurang.

Lidingö stad inbjöd de tre mest etablerade hamburgerkedjorna till en riktad markanvisningstävling för kvarteret Motorgården, tomten som är granne med livsmedelsaffären Willys vid Södra Kungsvägen. En rad bedömningskriterier ställdes upp. Det exponerade läget invid Södra Kungsvägen ställer höga krav på byggnadens utformning och att skapa en attraktiv mötesplats med god tillgänglighet. Företagets miljöambitioner har också varit vägledande för valet av Max som vunnit markanvisningen.

Hamburgerrestaurangen få samma infart som Willys och har möjlighet till så kallad Drive in-försäljning.

-  Lidingö stad har valt Max utifrån en rad bedömningskriterier som gestaltning, ekonomi och miljöambitioner. Den slutliga utformningen regleras i detaljplanen som nu tas fram för området. En rimlig tidsplan är att verksamheten kan komma igång om cirka tre år, säger Niklas Andersson, exploateringsingenjör vid stadsledningskontoret och i egenskap av representant för markägaren kravställare vid försäljningen.

Staden har genomfört en markundersökning på tomten där det tidigare har legat bland annat en bensinstation. Proverna har inte visat på att någon sanering krävs för markanvändning. Försäljningssumman för kvarteret Motorgården uppgår till 8,5 miljoner kronor.

- Den gamla motorgården är väl lämpad för den här verksamheten med tanke på tillgänglighet, trafikflöden och avståndet till kringliggande bostadsområden. Jag tycker att det är glädjande att det genom etableringen skapas arbetstillfällen för framför allt ungdomar på ön, samtidigt som restaurangen erbjuder en attraktiv och alkoholfri miljö, säger kommunstyrelsens ordförande Paul Lindquist.

För mer information:
Niklas Andersson, exploateringsingenjör stadsledningskontoret
E-post: niklas.andersson@lidingo.se
Tel: 08-731 35 19

Paul Lindquist, Kommunstyrelsens ordförande
E-post: paul.lindquist@lidingo.se
Tel: 073-079 30 50


Om Lidingö stad

På Lidingö sätter vi hälsa, friskvård och friluftsliv i centrum. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet, med tiotusentals deltagare och seglartävlingen Lidingö Runt med flera hundra båtar. Här finns Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön och Millesgården, ett konstverk i sig. Lidingö har drygt 45 000 invånare och ligger knappt tio minuter från Stockholms city.


Kontaktpersoner

Ulf Pettersson
Pressansvarig
Ulf Pettersson
Kristina Hagbard
Kommunikationschef
Kristina Hagbard
Daniel Broman
Stadsdirektör
Daniel Broman
Daniel Källenfors, M
Kommunstyrelsens ordförande
Daniel Källenfors, M
Birgitta Sköld, LP
Ordf. miljö- och stadsbyggnadsnämnden (LP)
Birgitta Sköld, LP
Carl-Johan Schiller, KD
Kommunalråd
Carl-Johan Schiller, KD
Cecilia Haslum
Personalchef
Cecilia Haslum