2014-08-27 16:33Pressmeddelande

Mänskliga rättigheter i fokus

null

FN har formulerat de mänskliga rättigheterna i 30 artiklar. Under våren har lika många skolor runt om i Sverige valts ut för ett fördjupat arbeta med dessa frågor. 30 svarta kuber med varsitt budskap om de mänskliga rättigheterna har utplacerats av Raoul Wallenberg Academy och Friends på skolorna.

Det synliga beviset för att dessa skolor arbetat extra kring frågor om mänskliga rättigheter är stora svarta kuber, 3 X 3 meter, med varsin rättighet skriven på sidan. 30 skolor runtom i Sverige har valts ut för att vara med i det stora projektet Varje människa kan göra skillnad. Två skolor på Lidingö tillhör de utvalda, Hersby gymnasium och Torsviks skola. På Hersbys kub står formuleringen Rätten till frihet och Torsviks skola Rätten till utbildning.

Eleverna har sedan skapat fritt kring begreppen. Målningar, foton och dikter på olika språk är exempel på vad som gjorts.

- Många elever har mötts och tillsammans diskuterat och analyserat kring temat mänskliga rättigheter. En film om hela projektet skapades och visas nu i kuben, säger Carina Karlsson, rektor på Hersby gymnasium.

Kuben har fyllts med elevernas arbeten och visas från och med i dag, den 27 augusti, upp i Stockholm då den nationella Raoul Wallenbergs dag uppmärksammas. För Lidingöborna finns chansen att se en av kuberna i samband med Öppet Stadshus den 6 september. Då kommer Hersbys kub att stå placerad utanför stadshuset och elever finns på plats för att berätta om deras arbete kring mänskliga rättigheter.

För mer information
Carina Karlsson, rektor Hersby gymnasium
carina.karlsson@lidingo.se
Tel: 08-731 39 36


Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube


Om Lidingö stad

På Lidingö sätter vi hälsa, friskvård och friluftsliv i centrum. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet, med tiotusentals deltagare och seglartävlingen Lidingö Runt med flera hundra båtar. Här finns Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön och Millesgården, ett konstverk i sig. Lidingö har drygt 45 000 invånare och ligger knappt tio minuter från Stockholms city.


Kontaktpersoner

Ulf Pettersson
Pressansvarig
Ulf Pettersson
Kristina Hagbard
Kommunikationschef
Kristina Hagbard
Daniel Broman
Stadsdirektör
Daniel Broman
Daniel Källenfors, M
Kommunstyrelsens ordförande
Daniel Källenfors, M
Birgitta Sköld, LP
Ordf. miljö- och stadsbyggnadsnämnden (LP)
Birgitta Sköld, LP
Carl-Johan Schiller, KD
Kommunalråd
Carl-Johan Schiller, KD
Cecilia Haslum
Personalchef
Cecilia Haslum