2018-06-20 13:35Pressmeddelande

Lilla Lidingöbron får 343 miljoner i stöd

null

Trafikverket har beviljat ett stöd på 343,5 miljoner kronor för att bygga Lilla Lidingöbron. Medsökande är Stockholms stad och Stockholms läns landsting. Det ekonomiska stödet tillfaller till allra största del Lidingö stad.

Redan hösten 2012 tog kommunfullmäktige beslut om att ersätta Gamla Lidingöbron med en helt ny bro, Lilla Lidingöbron. Den nya bron ska stå klar år 2022 och blir mer trafikvänlig för gående, cyklister och mopedister, samtidigt som Lidingöbanan får dubbelspår.

- Det är mycket positivt att vi beviljas stöd för byggandet av Lilla Lidingöbron. Bron är en viktig del i vår satsning på att skapa en hållbar stadsmiljö. Utbyggnaden som planeras är därför en viktig pusselbit i att förbättra för kollektiv-, gång- och cykeltrafik, säger Anna Rheyneuclaudes, kommunstyrelsens ordförande.

Syftet med stödet från Trafikverket för att bygga Lilla Lidingöbron är att skapa hållbarare stadsmiljöer. Bidraget kopplas därför samman med ett antal motprestationer, som bidrar till hållbara transporter eller bostadsbyggande.

- Det är glädjande att staten medfinansierar en så viktig länk mellan Stockholm och Lidingö. De motprestationer som krävs är i huvudsak i linje med de planer vi redan har för Lidingö. Planprogrammet för Högsätra antogs av kommunfullmäktige den 18 juni och vi arbetar kontinuerligt med utbyggnad av gång- och cykelvägar, fortsätter Anna Rheyneuclaudes.

Just nu pågår anbudsprocess för bygget av Lilla Lidingöbron. Sista dagen för entreprenörer att lämna anbud är 7 augusti. Den 1 oktober fattar kommunstyrelsen beslut om vem som får uppdraget. Om allt löper enligt plan kan grundläggningen starta hösten 2019, gång- och cykelbanan vara klar sommaren 2021 och spårtrafiken kopplas in hösten 2022. Därefter rivs den gamla Lidingöbron.

För mer information
Anna Rheyneuclaudes, kommunstyrelsens ordförande
e-post: anna.rheyneuclaudes@lidingo.se,
telefon: 08-731 30 50

Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube


Om Lidingö stad

På Lidingö sätter vi hälsa, friskvård och friluftsliv i centrum. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet, med tiotusentals deltagare och seglartävlingen Lidingö Runt med flera hundra båtar. Här finns Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön och Millesgården, ett konstverk i sig. Lidingö har drygt 45 000 invånare och ligger knappt tio minuter från Stockholms city.


Kontaktpersoner

Ulf Pettersson
Pressansvarig
Ulf Pettersson
Kristina Hagbard
Kommunikationschef
Kristina Hagbard
Daniel Broman
Stadsdirektör
Daniel Broman
Daniel Källenfors, M
Kommunstyrelsens ordförande
Daniel Källenfors, M
Birgitta Sköld, LP
Ordf. miljö- och stadsbyggnadsnämnden (LP)
Birgitta Sköld, LP
Carl-Johan Schiller, KD
Kommunalråd
Carl-Johan Schiller, KD
Cecilia Haslum
Personalchef
Cecilia Haslum