2011-11-29 08:27Pressmeddelande

Lidingös seniorer aktiva internetanvändare

Ungefär 75 procent av männen och 50 procent av kvinnorna över 65 år på Lidingö använder regelbundet internet, enligt Stockholms läns landstings senaste hälsoenkät. Det innebär att Lidingös seniorer hör till de mest uppkopplade i länet.

Många äldre upplever att det sociala nätverket minskar i takt med åldern. Datorer och internet kan då vara ett sätt att få information, vara delaktig och hålla kontakt med släkt och vänner. Enligt landstingets hälsoenkät 2010 använder Lidingös seniorer i åldern 65 till 84 år regelbundet internet och hör till de mest uppkopplade i länet.

– Eftersom alltmer av samhällets service och vår kommunikation i dag sker över internet är det positivt att så många använder internet. För dem som är ovana och vill bekanta sig med internet erbjuder Lidingö stadsbibliotek, i samarbete med Seniornet, föreläsningar och undervisning i internet varje måndag, tipsar stadens hälsoutvecklare Annelie Alexander.

Nästan 90 procent av Lidingös seniorer i åldern 65 och över har kontakt med anhöriga och vänner via internet eller telefon någon gång per vecka. Cirka 80 procent träffar anhöriga eller nära vänner minst någon gång per vecka. Trots det uppger var femte kvinna och var åttonde man över 65 år i eget boende på Lidingö att de besväras av ensamhet.

– Forskning visar att äldre har ett behov av mötesplatser som ger möjlighet till gemenskap med andra. För att bidra till socialt välbefinnande bland äldre är det därför viktigt att det finns lättillgängliga mötesplatser och att hitta vägar att nå de som upplever ensamhet, säger Gun Engström Karlsson, chef för enheten för stöd och hälsa.

Mer information
Annelie Alexander, hälsoutvecklare, tel. 073-079 32 70

Om landstingets hälsoenkät 2010
Uppgifterna bygger på enkätsvar och statistik från Stockholms läns landstings hälsoenkät 2010. Resultatet för hela Stockholms län kommer att presenteras för allmänheten i december. Redan nu har alla kommuner fått ta del av sina resultat och Lidingö stad har påbörjat arbetet med att analysera uppgifterna. Enkäten är främst tänkt att fungera som underlag för beslutsfattare i kommuner och landsting.


Om Lidingö stad

På Lidingö sätter vi hälsa, friskvård och friluftsliv i centrum. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet, med tiotusentals deltagare och seglartävlingen Lidingö Runt med flera hundra båtar. Här finns Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön och Millesgården, ett konstverk i sig. Lidingö har drygt 45 000 invånare och ligger knappt tio minuter från Stockholms city.


Kontaktpersoner

Ulf Pettersson
Pressansvarig
Ulf Pettersson
Kristina Hagbard
Kommunikationschef
Kristina Hagbard
Daniel Broman
Stadsdirektör
Daniel Broman
Daniel Källenfors, M
Kommunstyrelsens ordförande
Daniel Källenfors, M
Birgitta Sköld, LP
Ordf. miljö- och stadsbyggnadsnämnden (LP)
Birgitta Sköld, LP
Carl-Johan Schiller, KD
Kommunalråd
Carl-Johan Schiller, KD
Cecilia Haslum
Personalchef
Cecilia Haslum