2021-10-01 12:28Pressmeddelande

Lidingös nior topp tre i Sverige 

Återigen placerar sig Lidingös nior i den absoluta toppen när avgångsbetygen från grundskolan jämförs över landet. Det visar Skolverkets årliga statistik över betygen i årskurs nio.

Den 30 september släppte Skolverket sin årliga statistik över betygen i årskurs nio. Resultaten visar att Lidingös elever, läsåret 2020/2021, har presterat Sveriges tredje högsta meritvärde för andra året i rad. Bara i Lomma och Danderyd är meritvärdet högre. Lidingös genomsnittliga meritvärde har ökat och ligger på 274,7 poäng. Det placerar öns niondeklassare på en andraplats i länet efter Danderyd. Siffrorna visar också att Lidingös flickor har högst avgångsbetyg i hela länet. 

- Vi vill ge varje barn de bästa förutsättningarna att utvecklas och nå sin fulla potential så jag är naturligtvis både glad och stolt över de fina resultaten. Elever och lärare har tillsammans gjort en fantastisk insats och det ligger mycket hårt arbete bakom de höga betygen, säger Amelie Tarschys Ingre (L), ordförande i utbildningsnämnden.

Skolverkets statistik visar också att närmare 93 procent av Lidingös niondeklassare har uppnått godkända betyg (A-E) i alla ämnen. Det är en ökning med nästan 2 procentenheter jämfört med året innan och placerar Lidingö på en fjärdeplats i Sverige. Det är en klättring med fem placeringar jämfört med året innan.

- Undervisningen på Lidingö håller en mycket hög kvalitet och skolorna arbetar kontinuerligt med att utveckla undervisningen och tidigt fånga upp elever som riskerar att komma efter. Därför är jag extra glad både över att betygen ligger i topp i landet och att andelen elever som uppnådde godkänt i alla ämnen har stigit, säger Amelie Tarschys Ingre.

Satsningar på kompetensutveckling bland lärare och pedagoger ses som en av nyckelfaktorerna till de fina resultaten i grundskolan.

- Det är glädjande att se att meritvärdena för Lidingös elever fortsätter stiga. Att andelen elever med godkända betyg i alla ämnen ökar ser vi bland annat som en effekt av UDL-utbildningen (Universal Design for Learning) som pågår bland lärarna i våra skolor, säger Stefan Anderman, skolchef lärande- och kulturförvaltningen.

Enligt UDL ska undervisningen, undervisningsmaterial och pedagogiska metoder utformas så att de fungerar för alla. UDL bygger på insikten att det behövs en pedagogisk flexibilitet för att tillmötesgå olika behov. Lidingös kommunala skolor har arbetet med utbildningsinsatsen under ett antal år och inledningsvis fick lärare och skolledare genomgå utbildningen på plats vid Harvarduniversitetet i Boston. Nu sker den i Sverige med kursledare från Boston. Under hösten får ytterligare 45 nya pedagoger gå utbildningen.

- Förutom att meritvärdena för våra nior stiger, ser vi även i våra lässcreeningar via Lexplore att eleverna på lågstadiet läser bättre än tidigare år. Här arbetar vi aktivt med att utveckla vår läsinlärning genom parläsning, ordlistor och intensivläsningsperioder, säger Stefan Anderman.


Om Lidingö stad

Lidingö är den unika skärgårdsstaden med drygt 48 000 invånare 15 minuter från Stockholm city. Lidingö är en småskalig grön oas med ett litet öppet centrum och varierad bebyggelse. Det är inte långt till ren landsbygd med böljande åkrar och hästhagar. Strandlinjen är tillgänglig med många promenad- och cykelvägar. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet. Riksidrottsförbundet har sitt utvecklingscentrum Bosön på ön. På Lidingö finns 11 konferensgårdar, många ligger precis vid vattnet. Konstmuseet och skulpturparken Millesgården lockar besökare från hela världen. Ögruppen Fjäderholmarna är ett annat uppskattat besöksmål. Mer information om Lidingö finns på lidingo.se. Turistinformation och aktuella aktiviteter finns på upplevlidingo.com.


Kontaktpersoner

Verksamhetschef grundskolan
Stefan Anderman