2019-09-27 09:46Pressmeddelande

Lidingös nior näst bäst i Sverige

null

Den 26 september släppte Skolverket sin årliga statistik om betygen i årskurs 9. Resultaten visar att Lidingös elever, läsåret 2018/2019, har presterat näst högsta meritvärde i hela Sverige. Bara i Danderyd är meritvärdet högre.

Lidingö ligger tvåa efter Danderyd både om man tittar på kommunala skolor och om man inkluderar de fristående skolor. Året innan var motsvarande placering för Lidingös del en tredjeplats.

- Ett stort och varmt grattis alla duktiga elever och alla kompetenta lärare som arbetat hårt tillsammans. Det är naturligtvis väldigt roligt att de satsningar vi gör i skolan för att förbättra undervisningen nu också syns i statistiken. Men vi nöjer oss inte med det här, målet är att ha Sveriges bästa skolor. Det finns fortfarande mer att göra, säger Amelie Tarschys Ingre (L), ordförande i utbildningsnämnden.

Framöver kommer lärande- och kulturförvaltningen att fokusera på utveckling av undervisningen. Ett pågående projekt för att möta elevernas olika behov i grundskolan är arbetet med UDL, Universal Design for Learning. Det är en metod för att med enkla medel kunna individualisera undervisningen i klassrumssituationer.

- Skolverkets statistik är glädjande och ett kvitto på att de hårda och målmedvetna arbete som elever och lärare gör tillsammans leder till att våra elevers resultat nu ligger näst högst i landet. Som förklaring ser jag att vi i Lidingö stads skolor under flera år har arbetat mot samma mål med att anpassa undervisningen för alla elever, en ökad digitalisering och att stärka ledarskapet i klassrummet. Att höja elevers resultat i skolan är inget sprintlopp utan det kräver uthållighet och ett väl fungerande samarbete mellan skola, elev, vårdnadshavare och politik, säger Stephan Anderman, tf. skolchef i Lidingö stad.

Insamlingen av slutbetyg är en totalundersökning på individnivå från samtliga av landets grundskolor med elever i årskurs 9. Meritvärdet använder eleven vid ansökan till gymnasiet. Det beräknas som summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg och för 17 ämnen för elever som läst moderna språk som språkval.


För mer information
Amelie Tarschys Ingre, (L), ordförande i utbildningsnämnden
Tel: 08-731 35 81
E-post: amelie.tarschys.ingre@lidingo.se

Stephan Anderman, tf. skolchef Lidingö stad
Tel: 08-731 49 30
E-post: stephan.anderman@lidingo.se

Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube


Om Lidingö stad

På Lidingö sätter vi hälsa, friskvård och friluftsliv i centrum. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet, med tiotusentals deltagare och seglartävlingen Lidingö Runt med flera hundra båtar. Här finns Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön och Millesgården, ett konstverk i sig. Lidingö har drygt 45 000 invånare och ligger knappt tio minuter från Stockholms city.


Kontaktpersoner

Ulf Pettersson
Pressansvarig
Ulf Pettersson
Kristina Hagbard
Kommunikationschef
Kristina Hagbard
Daniel Broman
Stadsdirektör
Daniel Broman
Daniel Källenfors, M
Kommunstyrelsens ordförande
Daniel Källenfors, M
Birgitta Sköld, LP
Ordf. miljö- och stadsbyggnadsnämnden (LP)
Birgitta Sköld, LP
Carl-Johan Schiller, KD
Kommunalråd
Carl-Johan Schiller, KD
Cecilia Haslum
Personalchef
Cecilia Haslum