2022-05-31 15:26Pressmeddelande

Lidingös företagsklimat på tredje plats i länet

Företagen på Lidingö ger företagsklimatet i kommunen ett fortsatt bra betyg och Lidingö tar i år hem tredje platsen i länet. Det visar Svenskt Näringslivs årliga undersökning om företagsklimatet i Sveriges kommuner.

Svenskt Näringslivs årliga enkät är ett mått på hur företagare runt om i landet upplever företagsklimatet i sin kommun. Lidingös sammanfattande omdöme är 3,8 på en sexgradig skala. Det gör att Lidingö klättrar från femte till tredje plats i länet. Genomsnittet för Stockholms län ligger på 3,5 och de kommuner som ligger i topp med 3,9 är Solna och Danderyd.

 ─ Näringslivet är grunden för Lidingös och Sveriges välstånd. Näringslivets villkor är därför en prioriterad fråga och det är tillfredställande att se att vi rör oss åt rätt håll och att omdömet är det bästa vi har haft på 10 år, säger Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande.

Tjänstemännens attityder och kommunens upphandling är två områden som går framåt i årets undersökning.

─ Det är glädjande att se att vårt strategiska arbete med att skapa möjligheter till dialog kring stadens upphandlingar har gett resultat. Vi har under en längre tid bjudit in till olika aktiviteter för att underlätta och förenkla för företagare att bli leverantör till staden. Information till företagen är ett område vi strävar efter att ständigt förbättra och utveckla. Förra året lanserade vi därför ett nyhetsbrev för  företagare med information om aktuella upphandlingar, inbjudningar till företagsträffar och olika evenemang, säger Malin Rosenqvist, näringslivschef.

 Några av företagarnas prioriterade områden för ett ännu bättre företagsklimat, som man tycker kommunen ska fortsätta arbeta aktivt med är minskad brottslighet och ökad trygghet, förbättrad lokal infrastruktur, bättre dialog mellan kommun och företagare och snabbare handläggningstider.

Om undersökningen av det lokala företagsklimatet 

Varje år mäter Svenskt Näringsliv företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. I år har drygt 32 000 företag svarat på enkäten. Enkäten ligger till grund för Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet som presenteras den 28 september. I år har 157 Lidingöföretagare svarat på enkäten. Ta del av enkätresultaten i sin helhet på www.foretagsklimat.se.


Om Lidingö stad

Lidingö är den unika skärgårdsstaden med drygt 48 000 invånare 15 minuter från Stockholm city. Lidingö är en småskalig grön oas med ett litet öppet centrum och varierad bebyggelse. Det är inte långt till ren landsbygd med böljande åkrar och hästhagar. Strandlinjen är tillgänglig med många promenad- och cykelvägar. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet. Riksidrottsförbundet har sitt utvecklingscentrum Bosön på ön. På Lidingö finns 11 konferensgårdar, många ligger precis vid vattnet. Konstmuseet och skulpturparken Millesgården lockar besökare från hela världen. Ögruppen Fjäderholmarna är ett annat uppskattat besöksmål. Mer information om Lidingö finns på lidingo.se.


Kontaktpersoner

Politisk sekreterare
Cecilia Blomberg
Malin Rosenqvist
Näringslivschef
Malin Rosenqvist