2024-05-27 07:53Pressmeddelande

Lidingöloppet är Årets ängel

Lasse Dahlstedt och Krister Svensson framför Löparnas monument på Grönsta gärde.Lasse Dahlstedt och Krister Svensson framför Löparnas monument på Grönsta gärde.

Lidingöloppet och organisationen runt världens största terränglopp tilldelas i år Årets ängel. Priset är Lidingö stads utmärkelse för insatser inom kultur, idrott och hälsa. Lidingöloppet prisas för sina insatser att inspirera till en fysiskt aktiv livsstil.

På Grönsta, vid Löparnas monument av Lidingökonstnären Sven Lundqvist, möts historia och nutid. Historien representerad av Lasse Dahlstedt som varit engagerad i Lidingöloppet sedan starten. Bland annat som banchef, tävlingsledare och generalsekreterare.

- Lidingöloppet har genom åren, utöver löparmassornas ökning, även bidragit till att ett par tusen lidingöbor varje år engagerar sig i funktionärsverksamheten genom sina föreningar eller organisationer. En värdefull insats inte endast för loppet utan även de funktionärsarbetande som erhåller en välkommen ersättning till sin organisation under tre dagar och där olika verksamheter samverkar och når ett verkligt högt betyg för sina insatser enligt deltagarnas utvärderingar, säger Lasse Dahlstedt.

Nutiden svarar dagens generalsekreterare Krister Svensson för och han berättar att Lidingöloppet är inne i en positiv period.

- Lidingöloppet är väldigt viktig för idrotten och föreningslivet här på Lidingö. Vi ser ett ökat intresse för löpning nu och glädjande nog främst bland killar och tjejer mellan 18 - 32 år. Det är något vi har strävat efter för att säkra framtiden, säger Krister Svensson

Utdelningen av Årets ängel sker traditionsenligt på Nationaldagsfirandet på Millesgården den 6 juni.

Motivering
Lidingöloppet är världens största terränglopp och huvudloppet genomförs i år för 60:e gången. Den betydelse som Lidingöloppet har för folkhälsan lokalt, nationellt och även globalt låter sig inte värderas men dess roll som motor och inspiration för en fysiskt aktiv livsstil bland ständigt nya grupper är odiskutabel. För barn och ungdomar med olika förutsättningar, socialt eller på grund av funktionsvariationer, har Lidingöloppet skapat nya vägar till en meningsfull fritid.

För Lidingös föreningsliv är Lidingöloppet en grundförutsättning. För Lidingös stads arbete som en kommun med hälsa och välbefinnande som förtecken är Lidingöloppet sedan decennier en stark drivkraft. Lidingöloppet är Årets ängel.


Om Lidingö stad

Lidingö är den unika skärgårdsstaden med drygt 48 000 invånare 15 minuter från Stockholm city. Lidingö är en småskalig grön oas med ett litet öppet centrum och varierad bebyggelse. Det är inte långt till ren landsbygd med böljande åkrar och hästhagar. Strandlinjen är tillgänglig med många promenad- och cykelvägar. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet. Riksidrottsförbundet har sitt utvecklingscentrum Bosön på ön. På Lidingö finns 11 konferensgårdar, många ligger precis vid vattnet. Konstmuseet och skulpturparken Millesgården lockar besökare från hela världen. Ögruppen Fjäderholmarna är ett annat uppskattat besöksmål. Mer information om Lidingö finns på lidingo.se.