2013-05-03 12:33Pressmeddelande

Lidingöborna tycker om hälsans ö

null

Det var många Lidingöbor som tyckte till om hälsans ö då frågan ställdes om hur Lidingö bäst ska leva upp till sitt varumärke.

Genom sju olika fokusgrupper med ungdomar, småbarnsföräldrar och seniorer samlades en rad synpunkter, 150 personer använde sig av webbformuläret på stadens hemsida och utanför de stora livsmedelsaffärerna i Larsberg svarade ett hundratal på en snabbenkät.

Hälsans ö engagerar och är väl känt bland Lidingöborna. Många tycker att det är ett bra varumärke men vill fylla det med mer innehåll. Högst upp på önskelistan finns en större simhall. Nya idrottshallar och upprustning av befintliga är återkommande önskemål. Motionsspåren, plogade isar och underhåll av cykelvägar likaså. Även maten i förskola, skola och äldreomsorg diskuterades i fokusgrupperna.

Att få vistas i Lidingös orörda natur tilltalar alla generationer och är något många är stolta över att kunna göra så nära en storstad.

- Genom att vända oss till Lidingöborna så har vi fått ett bra underlag för att förbättra och fördjupa hälsoarbetet. Det ska inte råda någon tvekan om att Lidingö är hälsans ö, säger Hans Barje, ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Nästa steg är att processa fram en strategi för det fortsatta hälsoarbetet som förutom Lidingöbornas synpunkter också ska bygga på analysen ”Hur mår Lidingö” och livsstilsundersökningen bland öns ungdomar. Politiskt beslut beräknas tas vid årsskiftet.


För mer information:
Annelie Alexander, hälsoutvecklare
Tel 08-731 30 82.

Hans Barje, ordförande kultur- och fritidsnämnden
Tel 0708-765 930.

Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube


Om Lidingö stad

På Lidingö sätter vi hälsa, friskvård och friluftsliv i centrum. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet, med tiotusentals deltagare och seglartävlingen Lidingö Runt med flera hundra båtar. Här finns Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön och Millesgården, ett konstverk i sig. Lidingö har drygt 45 000 invånare och ligger knappt tio minuter från Stockholms city.


Kontaktpersoner

Ulf Pettersson
Pressansvarig
Ulf Pettersson
Kristina Hagbard
Kommunikationschef
Kristina Hagbard
Daniel Broman
Stadsdirektör
Daniel Broman
Daniel Källenfors, M
Kommunstyrelsens ordförande
Daniel Källenfors, M
Birgitta Sköld, LP
Ordf. miljö- och stadsbyggnadsnämnden (LP)
Birgitta Sköld, LP
Carl-Johan Schiller, KD
Kommunalråd
Carl-Johan Schiller, KD
Cecilia Haslum
Personalchef
Cecilia Haslum