2022-02-21 08:22Pressmeddelande

Lidingöborna trygga på sin ö

Samling inför skolavslutning. Fältkuratorer, nattvandrare, kommunpolisen och föräldrar i samverkan för ökad trygghet. Foto: Lidingö stadSamling inför skolavslutning. Fältkuratorer, nattvandrare, kommunpolisen och föräldrar i samverkan för ökad trygghet. Foto: Lidingö stad

Lidingö stad och Lokalpolisområde Norrmalm har tagit fram den årliga rapporten om trygghet och brott på Lidingö. Lidingö ligger lågt i brottsstatistiken och Lidingöborna är generellt tryggare än i länet i stort.

Lidingö stad och lokalpolisområde Norrmalms årsrapport ”Gemensam lokal lägesbild 2021” ger en övergripande bild över nuläget och trender för trygghet och brott på Lidingö. Rapporten beskriver också en del av det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete som har genomförts i samverkan mellan polis och Lidingö stad under året.

- Den gemensamma lägesbild som presenteras i rapporten bygger på statistik över anmälda brott och inrapporterade händelser samt resultat från bland annat trygghetsundersökningar. Rapporten ligger till grund för det fortsatta arbetet för att bibehålla tryggheten på ön, säger Anna Sundin Adolfsson, säkerhetschef i Lidingö stad.

Pandemin har sannolikt påverkat olika brottstyper, bådepå positiva och negativa sätt. Vissa brott, som inbrott, har minskat medan brott där mörkertalet är stort, till exempel våld i nära relationer, bfaras ha ökat. Det är också ett område där staden och polisen samverkar.

- Det är positivt att de satsningar staden och polisen gjort tillsammans med frivilliga krafter ger resultat och att både Lidingöbornas upplevda trygghet och statistiken visar att utvecklingen för Lidingö går åt rätt håll där tryggheten ökar och brottsligheten minskar. Det innebär inte att vi kan luta oss tillbaka utan det är ett fortsatt viktigt arbete för att fortsätta den positiva trenden. Det kan dock inte nog betonas att behovet av poliser på Lidingö är centralt för att öka tryggheten men det är tyvärr ett statligt beslut, säger Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande.

I rapporten konstateras att skadegörelse och klotter har minskat, Lidingö ligger lägst bland jämförelsekommuner. Följaktligen har också kostnaderna för klottersanering minskat. Staden och polisen arbetar aktivt med att minska klotter, få tag i klottrare, utfärda skadestånd och snabbt ta bort klotter.

- Den goda och nära samverkan som polisen har med Lidingö stad, grannstödsbilen och grannsamverkan, fältkuratorer, nattvandring, skolorna, näringslivet med flera är mycket värdefull och avgörande för de framgångar vi tillsammans gjort i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet, säger Pontus Enbom, kommunpolis i Lidingö stad.

 Aktiviteter där polis och Lidingö stad samverkade under 2021 var till exempel grannsamverkan, grannstödsbilen, olika informationsinsatser, trafikinsatser och skolbesök. Trots att det under pandemin varit färre aktiviteter för ungdomar, fler varit sysslolösa och kvar på ön, har det varit färre rapporter om stök. Staden har satsat på bland annat fältkuratorer, nattvandringar och olika typer av fritidsaktiviteter för ungdomar.


Om Lidingö stad

Lidingö är den unika skärgårdsstaden med drygt 48 000 invånare 15 minuter från Stockholm city. Lidingö är en småskalig grön oas med ett litet öppet centrum och varierad bebyggelse. Det är inte långt till ren landsbygd med böljande åkrar och hästhagar. Strandlinjen är tillgänglig med många promenad- och cykelvägar. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet. Riksidrottsförbundet har sitt utvecklingscentrum Bosön på ön. På Lidingö finns 11 konferensgårdar, många ligger precis vid vattnet. Konstmuseet och skulpturparken Millesgården lockar besökare från hela världen. Ögruppen Fjäderholmarna är ett annat uppskattat besöksmål. Mer information om Lidingö finns på lidingo.se.


Kontaktpersoner

Daniel Källenfors, M
Kommunstyrelsens ordförande
Daniel Källenfors, M
Säkerhetschef
Anna Sundin Adolfsson