2013-03-20 10:13Pressmeddelande

Lidingöborna nöjda med stöd

Lidingöborna får hjälp som leder till förbättringar. Av de kommuninvånare som söker stöd hos socialförvaltningen är majoriteten nöjd. Det visar resultatet av två enkäter som Lidingö stad har gjort.

Enkäterna gjordes under hösten förra året och innefattade dels familjerådgivningen och dels socialförvaltningens övriga verksamhet. Och svaren var överlag mycket positiva.

Av svaren i den enkät som är gjord över hela socialförvaltningens verksamhet, förutom familjerådgivningen, tycker 81 procent att den hjälp de fått lett till förbättringar.

- Det är ett fantastiskt resultat. Jag tror att det beror på att vi har jobbat med bemötandefrågorna, motiverande samtal och har kompetent personal som kan jobba med förändringsprocesser och med respekt för de enskilda, säger Leif Söderholm, chef för socialförvaltningen.

Under 2012 har de Lidingöpar som sökt familjerådgivning för första gången kunnat välja mellan Lidingö stads kommunala familjerådgivning och flera privata familjerådgivningar. En enkät delades ut under oktober och november till alla par, oavsett vilket alternativ de valt. 69 svar kom in och 77 procent svarade ja på frågan om samtalen varit till hjälp för dem.

 

För mer information:
Leif Söderholm, chef för socialförvaltningen
Tel. 08-731 31 35
leif.soderholm@lidingo.se

Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube


Om Lidingö stad

På Lidingö sätter vi hälsa, friskvård och friluftsliv i centrum. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet, med tiotusentals deltagare och seglartävlingen Lidingö Runt med flera hundra båtar. Här finns Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön och Millesgården, ett konstverk i sig. Lidingö har drygt 45 000 invånare och ligger knappt tio minuter från Stockholms city.


Kontaktpersoner

Ulf Pettersson
Pressansvarig
Ulf Pettersson
Kristina Hagbard
Kommunikationschef
Kristina Hagbard
Daniel Broman
Stadsdirektör
Daniel Broman
Daniel Källenfors, M
Kommunstyrelsens ordförande
Daniel Källenfors, M
Birgitta Sköld, LP
Ordf. miljö- och stadsbyggnadsnämnden (LP)
Birgitta Sköld, LP
Carl-Johan Schiller, KD
Kommunalråd
Carl-Johan Schiller, KD
Cecilia Haslum
Personalchef
Cecilia Haslum