2013-02-18 08:53Pressmeddelande

Lidingö stöder resurscentrum mot hedersvåld

I Stockholms län lever tusentals flickor och pojkar i en hederskontext. Tillkomsten av ett resurscentrum blir en central del i arbetet mot hedersrelaterat förtryck och våld. Lidingö stad är med och finansierar verksamheten.

Operation kvinnofrid är en samverkansplattform mellan kommunerna, polismyndigheten, Stockholms läns landsting samt Länsstyrelsen i Stockholms län. Det står bakom initiativet att bilda resurscentrum Origo mot hedersrelaterat förtryck och våld.

- Med ett resurscentrum som plattform skapas möjligheten att ta tillvara den samlade kompetensen i länet och att utveckla och sprida kunskap, så att arbetet mot hedersrelaterat förtryck och våld i länet effektiviseras, säger Julia Jonaszon, kvinnofridssamordnare i Lidingö stad.

Resurscentret Origo kommer att bestå av ett fysiskt såväl som ett virtuellt center som ska erbjuda stöd och vägledning till ungdomar som blir utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld. Det ska vara ett centrum dit även yrkesverksamma från olika myndigheter och frivilliga organisationer som arbetar med målgruppen kan vända sig vid behov av vägledning.

- I Stockholms län finns tusentals flickor och pojkar som utsätts för förtryck och våld på olika sätt och i olika omfattning. Det är rimligt att Lidingö som en del av länet är med och delar på ansvaret, säger Julia Jonaszon.

Den 22 februari invigs Origo på Stockholms socialförvaltning, Swedenborgsgatan 20 B i Stockholm.

För mer information
Julia Jonaszon, kvinnofridssamordnare, Lidingö stad
Tel: 08-731 31 29
E-post: julia.jonaszon@lidingo.se


Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube


Om Lidingö stad

På Lidingö sätter vi hälsa, friskvård och friluftsliv i centrum. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet, med tiotusentals deltagare och seglartävlingen Lidingö Runt med flera hundra båtar. Här finns Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön och Millesgården, ett konstverk i sig. Lidingö har drygt 45 000 invånare och ligger knappt tio minuter från Stockholms city.


Kontaktpersoner

Ulf Pettersson
Pressansvarig
Ulf Pettersson
Kristina Hagbard
Kommunikationschef
Kristina Hagbard
Daniel Broman
Stadsdirektör
Daniel Broman
Daniel Källenfors, M
Kommunstyrelsens ordförande
Daniel Källenfors, M
Birgitta Sköld, LP
Ordf. miljö- och stadsbyggnadsnämnden (LP)
Birgitta Sköld, LP
Carl-Johan Schiller, KD
Kommunalråd
Carl-Johan Schiller, KD
Cecilia Haslum
Personalchef
Cecilia Haslum