2020-06-16 12:51Pressmeddelande

Lidingö stads skolor tilldelas Guldtrappan 2020

null

Lidingö stads förskolor, grundskolor och gymnasiet har tilldelats utmärkelsen Guldtrappan 2020, en kvalitetsutmärkelse för kommuner och skolhuvudmän som arbetar målmedvetet med digitaliseringen.

Som en av nio slutkandidater har Lidingö stad klarat en gedigen urvalsprocess som resulterat i att staden tilldelas Guldtrappan 2020.

Guldtrappan är en kvalitetsutmärkelse för skolhuvudmän som ligger i framkant när det gäller skolutveckling i en digital tid och som arbetar framgångsrikt och långsiktigt för elevers goda kunskaper, digitala kompetens och personliga utveckling i skolan.

–Det är oerhört roligt att Lidingö stads förskolor, grundskolor och gymnasiet får den prestigefulla kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan. Vårt mål är att Lidingö ska ha Sveriges bästa skola. Vi arbetar aktivt och strategiskt med att utveckla för att utbildningen på Lidingö ska bli ännu bättre och digitalisering är en viktig del i den utvecklingen. Konkret använder vi till exempel digitala hjälpmedel för att förbättra undervisningen i läsning, öka likvärdigheten mellan skolor och dela goda erfarenheter mellan lärare. Jag vill rikta ett stort tack till all personal som gemensamt arbetar för att Lidingös förskolor och skolor ska ligga i framkant när det gäller digitalisering, säger Amelie Tarschys Ingre (L), utbildningsnämndens ordförande.

Motiveringen från Guldtrappans jury lyder:

”Lidingö stad har ett kraftfullt ledarskap för digital förändring, med en vision och en genomarbetad strategi och plan för skolans digitala utveckling, i ett strukturerat arbete med hela styrkedjan och systematisk kvalitetsdialog och i nära samverkan med akademi och forskning. Infrastrukturen är säkrad i samarbete med kommunens IT, med gemensam lärplattform från förskola till gymnasium och koncern-tänk för likvärdighet, med flera centrala utvecklings- och supporttjänster. Innovativa former av systematisk pedagogisk utveckling inklusive ”professionellt arbetande nätverksgrupper” PANG, och delande bäddar för framgång.”

–Det här är jättekul och ett kvitto på att utvecklingen i Lidingö stad går åt rätt håll. 2016 började vi ett stort förändringsarbete med fokus på digitalisering. Vi har strävat efter att stärka kompetensen att leda och styra ett digitalt förändringsarbete för såväl medarbetare som chefer i hela kedjan. Vi ser att våra barn, elever och medarbetare står väl rustade inför framtiden, säger Tapio Liimatainen, biträdande förvaltningschef lärande- och kulturförvaltningen.

I arbetet med digitaliseringen har lärande- och kulturförvaltningen bland annat lagt mycket resurser på att säkra skolornas framtida åtkomst till stadens nät och haft som mål att alla elever från grundskolan och uppåt har tillgång till en digital enhet.

–Målet är uppfyllt sedan en tid tillbaka och idag är det tydligt vilken enorm kraft en genomtänkt digital infrastruktur ger i form av lärande, samarbete och framtidens sätt att kommunicera. Nu i Coronatider har framför allt gymnasieskolans förmåga satts på prov, något de klarat på ett alldeles fenomenalt sätt, säger Tapio Liimatainen.

Utdelningen av utmärkelsen Guldtrappan 2020 sker i Stockholm under hösten och i år är det femte gången som den delas ut.

Kontaktpersoner:
Tapio Liimatainen, biträdande förvaltningschef lärande- och kulturförvaltningenTel. 08-731 46 92
E-post: tapio.liimatainen@lidingo.se

Amelie Tarschys Ingre (L), ordförande utbildningsnämndenTel. 08-731 35 81
E-post: amelie.tarschys.ingre@lidingo.se

Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube


Om Lidingö stad

På Lidingö sätter vi hälsa, friskvård och friluftsliv i centrum. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet, med tiotusentals deltagare och seglartävlingen Lidingö Runt med flera hundra båtar. Här finns Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön och Millesgården, ett konstverk i sig. Lidingö har drygt 45 000 invånare och ligger knappt tio minuter från Stockholms city.


Kontaktpersoner

Ulf Pettersson
Pressansvarig
Ulf Pettersson
Kristina Hagbard
Kommunikationschef
Kristina Hagbard
Daniel Broman
Stadsdirektör
Daniel Broman
Daniel Källenfors, M
Kommunstyrelsens ordförande
Daniel Källenfors, M
Birgitta Sköld, LP
Ordf. miljö- och stadsbyggnadsnämnden (LP)
Birgitta Sköld, LP
Carl-Johan Schiller, KD
Kommunalråd
Carl-Johan Schiller, KD
Cecilia Haslum
Personalchef
Cecilia Haslum