2020-04-22 09:22Pressmeddelande

Lidingö stads skolor kan vinna Guldtrappan

null

Lidingö stad är en av nio kandidater till Guldtrappan 2020 - en kvalitetsutmärkelse för kommuner och skolhuvudmän som arbetar målmedvetet med digitaliseringen inom förskola och skola.

Senare i höst kan Lidingö stads förskolor, grundskolor och gymnasiet tilldelas utmärkelsen Guldtrappan 2020 - en kvalitetsutmärkelse för kommuner och skolhuvudmän som arbetar framgångsrikt och långsiktigt för elevers kunskaper, digitala kompetens och personliga utveckling.

- Det här är jättekul och ett kvitto på att utvecklingen i Lidingö stad går åt rätt håll. Sedan 2016 har det pågått ett stort förändringsarbete med fokus på digitalisering. Vi har strävat efter att stärka kompetensen gällande att leda och styra ett digitalt förändringsarbete för såväl medarbetare som chefer i hela styrkedjan. Nu i coronatider så har framför allt gymnasieskolans förmåga satts på prov, vilket de klarat på ett alldeles fenomenalt sätt. Vi ser att våra barn, elever och medarbetare står väl rustade inför framtiden, säger Tapio Liimatainen, biträdande förvaltningschef lärande- och kulturförvaltningen.

I arbetet med digitaliseringen har lärande- och kulturförvaltningen på Lidingö bland annat lagt ner stora resurser för att framtidssäkra skolornas åtkomst till stadens nät. Alla klassrum i de kommunala grundskolorna har fått ett heltäckande trådlöst nät för samtliga lärare och elever. Som ett led i att vara i framkant när det gäller digitalisering har Lidingö stad haft som mål att alla elever från grundskolan och uppåt har tillgång till en digital enhet. Målet är uppfyllt sedan en tid tillbaka och idag är det tydligt vilken enorm kraft en genomtänkt digital infrastruktur ger i form av lärande, samarbete och framtidens sätt att kommunicera.

- Det är oerhört roligt att Lidingö stads förskolor, grundskolor och gymnasium har nominerats till den prestigefulla kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2020. Jag vill rikta ett stort tack till all personal som gemensamt arbetar för att Lidingös förskolor och skolor ska ligga i framkant när det gäller digitalisering. Vi arbetar aktivt och strategiskt med att utveckla utbildningen på Lidingö. Digitalisering och innovation är viktiga delar i den utvecklingen, säger Amelie Tarschys Ingre (L), ordförande utbildningsnämnden.

Lidingö stad är en av nio kandidater till Guldtrappan 2020. Utdelningen av utmärkelsen sker på konferensen Framtidens lärande i Luleå den 27–28 oktober.

Kontaktpersoner:

Tapio Liimatainen, biträdande förvaltningschef lärande- och kulturförvaltningen

Tel. 08-731 46 92

E-post: tapio.liimatainen@lidingo.se

Amelie Tarschys Ingre (L), ordförande utbildningsnämndenTel. 08-731 35 81

E-post: amelie.tarschys.ingre@lidingo.se

Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube


Om Lidingö stad

På Lidingö sätter vi hälsa, friskvård och friluftsliv i centrum. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet, med tiotusentals deltagare och seglartävlingen Lidingö Runt med flera hundra båtar. Här finns Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön och Millesgården, ett konstverk i sig. Lidingö har drygt 45 000 invånare och ligger knappt tio minuter från Stockholms city.


Kontaktpersoner

Ulf Pettersson
Pressansvarig
Ulf Pettersson
Kristina Hagbard
Kommunikationschef
Kristina Hagbard
Daniel Broman
Stadsdirektör
Daniel Broman
Daniel Källenfors, M
Kommunstyrelsens ordförande
Daniel Källenfors, M
Birgitta Sköld, LP
Ordf. miljö- och stadsbyggnadsnämnden (LP)
Birgitta Sköld, LP
Carl-Johan Schiller, KD
Kommunalråd
Carl-Johan Schiller, KD
Cecilia Haslum
Personalchef
Cecilia Haslum