2013-05-21 13:47Pressmeddelande

Lidingö stads första miljöbyggnad

null

Lidingö stads första satsning på miljöbyggnad, Torsviks nya förskola, har fått sin miljöklassificering. Nu har plakett och intyg kommit som bevis på att förskolan uppnått nivån miljöbyggnad brons.

Torsviks nya förskola invigdes i januari 2012. Den gamla förskolan revs på grund av fuktskador och en ny förskola byggdes med höga miljöambitioner.  

Byggprojektet var ett samverkansprojekt mellan Lidingö stad och Skanska där miljön stod i fokus. Byggarbetsplatsen var en så kallad grön arbetsplats där man arbetade aktivt med bland annat hållbara transporter, återvinning och källsortering av material. Även ledningen och medarbetarna på förskolan var aktiva i byggprocessen och kunde påverka utformningen av förskolan.

-  Det är en fröjd att se hur personal och barn fyller huset med aktiviteter och glädje. Hela byggprocessen sköttes fantastiskt bra och slutresultatet blev bättre än lyckat. Alla som bidrog är värda en ”god miljö certifiering”, säger Yvonne Kronaas, områdeschef för Bodal-Torsviks skolområde.

Miljöbyggnad är ett miljöklassificeringssystem som fokuserar på inomhusmiljö, materialval och energi. Med inomhusmiljö avses bland annat ljudmiljö, luftkvalitet (exempelvis radon och ventilationskontroll) och fuktsäkerhet. I materialvalsdelen dokumenteras vilka material som har byggts in och att fasa ut användningen av ämnen med farliga egenskaper. Avsnittet om energi handlar till exempel om att byggnaden ska ha låg energianvändning, miljömärkt el och effektiv värmeåtervinning. Administrationen av klassificeringssystemet sköts av Sweden Green Building Council.

I Lidingö stads miljöprogram anges att staden ska alltid vid nybyggnationer eller större renoveringar sträva efter att uppnå miljöbyggnad brons eller högre.


För mer information kontakta:
Thorsten Lorich, förvaltare, fastighetskontoret, Lidingö stad
Tel: 08-731 30 31

Marie Öhman, förskolechef, Torsviks förskola
Tel: 08-731 36 40


 

Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube


Om Lidingö stad

På Lidingö sätter vi hälsa, friskvård och friluftsliv i centrum. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet, med tiotusentals deltagare och seglartävlingen Lidingö Runt med flera hundra båtar. Här finns Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön och Millesgården, ett konstverk i sig. Lidingö har drygt 45 000 invånare och ligger knappt tio minuter från Stockholms city.


Kontaktpersoner

Ulf Pettersson
Pressansvarig
Ulf Pettersson
Kristina Hagbard
Kommunikationschef
Kristina Hagbard
Daniel Broman
Stadsdirektör
Daniel Broman
Daniel Källenfors, M
Kommunstyrelsens ordförande
Daniel Källenfors, M
Birgitta Sköld, LP
Ordf. miljö- och stadsbyggnadsnämnden (LP)
Birgitta Sköld, LP
Carl-Johan Schiller, KD
Kommunalråd
Carl-Johan Schiller, KD
Cecilia Haslum
Personalchef
Cecilia Haslum