2020-04-22 15:43Pressmeddelande

​Lidingö stad i topp vid servicemätning

null

Sveriges kommuner och regioner, SKR, mäter årligen hur landets kommuner sköter servicen till sina företagare. För Lidingös stads del fortsätter en positiv trend. Bland annat hamnar Lidingö på en förstaplats bland kommunerna i landet med fler än 40 000 invånare.

Det är företagarnas bedömning av kommunernas myndighetsutövning inom sex områden som SKR årligen mätt sedan 2010. Områdena är brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Bedömningarna har sedan resulterat i ett så kallat NKI-värde, nöjd-kund-index, och för Lidingös del blev det sammanlagda NKI-värdet 79. Det är en höjning med en poäng sedan förra mätningen och som placerar Lidingö i topp bland länets kommuner och bäst i landet bland kommuner med över 40 000 invånare.

− Det förbättringsarbete vi håller på att genomföra bär frukt. Vi såg det i förra mätningen och trenden fortsätter. SKR:s mätning är en viktig indikator i vårt förbättringsarbete. Ett stort tack till alla Lidingöföretagare som har deltagit i undersökningen och till mina kollegor i Lidingö stad som bidragit till att vi har höjt vårt NKI-värde, säger Malin Rosenqvist, näringslivschef i Lidingö stad.

De sex myndighetsområden har sedan synats utifrån sex serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. I årets mätning har Lidingö gjort de största framstegen inom myndighetsområdet bygglov inom alla serviceområden. I kategorin ”tillgänglighet” tog Lidingö stad ett stort kliv framåt, från 53 till hela 85 av 100 möjliga.

− Ett starkt lokalt näringsliv är en förutsättning för ett gott samhälle och vi kommer att fortsätta att utveckla servicen till alla Lidingöbor och företagare, säger Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande.

SKR genomförde mätningen för sjunde gången och i år deltog cirka 52 000 företagare som bedömt servicen i 188 kommuner. Kommunernas genomsnittliga NKI-värde har stigit för varje mätning, från 66 till årets 73 av möjliga 100. SKR gör undersökningen i samverkan med Stockholm Business Alliance.


För mer information

Malin Rosenqvist, näringslivschef Lidingö stad
Tel: 08-731 30 79
E-post: malin.rosenqvist@lidingo.se

Erik Raita, politisk sekreterare
Tel: 076-822 12 22
E-post: erik.raita@lidingo.se

Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube


Om Lidingö stad

På Lidingö sätter vi hälsa, friskvård och friluftsliv i centrum. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet, med tiotusentals deltagare och seglartävlingen Lidingö Runt med flera hundra båtar. Här finns Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön och Millesgården, ett konstverk i sig. Lidingö har drygt 45 000 invånare och ligger knappt tio minuter från Stockholms city.


Kontaktpersoner

Ulf Pettersson
Pressansvarig
Ulf Pettersson
Kristina Hagbard
Kommunikationschef
Kristina Hagbard
Daniel Broman
Stadsdirektör
Daniel Broman
Daniel Källenfors, M
Kommunstyrelsens ordförande
Daniel Källenfors, M
Birgitta Sköld, LP
Ordf. miljö- och stadsbyggnadsnämnden (LP)
Birgitta Sköld, LP
Carl-Johan Schiller, KD
Kommunalråd
Carl-Johan Schiller, KD
Cecilia Haslum
Personalchef
Cecilia Haslum