2013-04-15 08:29Pressmeddelande

Lidingö stad först ut med förstelärartjänster

Lidingö stad är bland de första kommunerna i landet att införa förestelärartjänster. Det är en del i regeringens nya satsning att höja statusen för läraryrket och kvaliteten i undervisningen.

I februari i år införde regeringen två nya karriärstjänster där en lärare kan utnämnas till särskilt yrkesskicklig lärare med forskarutbildning (lektor) eller förstelärare. Regeringen har också inrättat ett statsbidrag för att generera högre lön för den som får en karriärtjänst. Det innebär att en förestelärare får ett lönepåslag med i genomsnitt 5000 kronor i månaden. Reformen omfattar alla skolformer utom förskolan.

Undervisning med kvalitet Syftet med karriärtjänsterna är att göra läraryrket mer attraktivt och se till att eleverna får en kvalitativ undervisning. Det är viktigt att undervisningen bedrivs av yrkesskickliga lärare, en förstelärare ska huvudsakligen undervisa och arbeta med uppgifter som hör till undervisning.

-  Vi är först ut bland kommunerna med ett system för att kunna göra en kvalitativ rekrytering av förstelärare. Det räcker inte att rektorerna utser lämpliga kandidater, utan varje lärare måste genomgå ett antal steg för att ha möjlighet att bli förstelärare. Det handlar om allt från observationer i klassrummet, utfrågning av elever och kollegor till att själv kunna argumentera varför han eller hon ska få tjänsten, säger Per-Åke Henriksson, utbildningschef i Lidingö stad.

Det är huvudmannen, det vill säga Lidingö stad, som tillsätter karriärtjänsterna. För att vara med från början och få fullt statsbidrag för 2013 ska ansökan vara inne senast den 26 april medan tillsättningen av de nya tjänsterna vara klar innan den 1 juli. Bidraget räcker till ett begränsat antal tjänster och baseras på antalet elever i kommunen. För Lidingö stads del blir det 10 förstelärartjänster under 2013, med en utökning till 22 under 2014. Urvalet av tjänsterna ska fördelas jämnt mellan olika stadier, skolformer och ämneskombinationer.


 

För mer information:
Per-Åke Henriksson, chef utbildningsförvaltningen
per-ake.henriksson@lidingo.se
Tel: 08-731 31 80 

Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube


Om Lidingö stad

På Lidingö sätter vi hälsa, friskvård och friluftsliv i centrum. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet, med tiotusentals deltagare och seglartävlingen Lidingö Runt med flera hundra båtar. Här finns Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön och Millesgården, ett konstverk i sig. Lidingö har drygt 45 000 invånare och ligger knappt tio minuter från Stockholms city.


Kontaktpersoner

Ulf Pettersson
Pressansvarig
Ulf Pettersson
Kristina Hagbard
Kommunikationschef
Kristina Hagbard
Daniel Broman
Stadsdirektör
Daniel Broman
Daniel Källenfors, M
Kommunstyrelsens ordförande
Daniel Källenfors, M
Birgitta Sköld, LP
Ordf. miljö- och stadsbyggnadsnämnden (LP)
Birgitta Sköld, LP
Carl-Johan Schiller, KD
Kommunalråd
Carl-Johan Schiller, KD
Cecilia Haslum
Personalchef
Cecilia Haslum