2012-11-08 09:00Pressmeddelande

Lidingö stad bygger ny miljöriktig skola i Rudboda på Lidingö

Lidingö stad uppför en ny skola i Rudboda på Lidingö tillsammans med Skanska Sverige AB. Den gamla skolan rivs och en ny byggs med plats för cirka 425 elever. Lidingö stad strävar efter att skolan ska uppnå miljöbyggnad silver.

Nya Rudboda skola byggs för att möta behovet till följd av de ökade elevkullarna på Lidingö. Skolan blir cirka 6 000 kvadratmeter och dimensionerad för 425 elever. Inom ramen för befintlig byggrätt förbereds skolan med möjlighet att bygga till fyra klassrum för ytterligare cirka 100 elever samt att även på andra sätt anpassa ytan efter förändrade omständigheter.

-  En viktig förutsättning för lärande är en bra skolmiljö. Nu bygger vi en ny och miljöcertifierad skola i Rudboda för elever och lärare att verka och trivas i, säger utbildningsnämndens ordförande Minna Klintz (FP).

I enlighet med Lidingö stads miljöprogram ska skolan byggas så miljöriktigt som möjligt. Med fokus på materialval, energi och inomhusmiljö är ambitionen att skolan ska uppnå miljöbyggnad silver enligt det miljöklassificeringssystem som administreras av Sweden Green Building Council.

Projektet utförs i form av en samverkansentreprenad mellan Lidingö stad och Skanska, kontraktssumman är på cirka 158 mkr. Nya Rudboda skola beräknas bli klar för inflyttning till höstterminens start 2014. 

För mer information kontakta:
Anders Sundqvist, bygg- och projektledare, fastighetskontoret, Lidingö stad,
tel: 08-731 39 79

Sven Riddarström, Fastighetschef, fastighetskontoret, Lidingö stad,
tel: 08-731 36 00.

Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube


Om Lidingö stad

På Lidingö sätter vi hälsa, friskvård och friluftsliv i centrum. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet, med tiotusentals deltagare och seglartävlingen Lidingö Runt med flera hundra båtar. Här finns Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön och Millesgården, ett konstverk i sig. Lidingö har drygt 45 000 invånare och ligger knappt tio minuter från Stockholms city.


Kontaktpersoner

Ulf Pettersson
Pressansvarig
Ulf Pettersson
Kristina Hagbard
Kommunikationschef
Kristina Hagbard
Daniel Broman
Stadsdirektör
Daniel Broman
Daniel Källenfors, M
Kommunstyrelsens ordförande
Daniel Källenfors, M
Birgitta Sköld, LP
Ordf. miljö- och stadsbyggnadsnämnden (LP)
Birgitta Sköld, LP
Carl-Johan Schiller, KD
Kommunalråd
Carl-Johan Schiller, KD
Cecilia Haslum
Personalchef
Cecilia Haslum