2016-05-26 13:46Pressmeddelande

Lidingö näst bäst i Cykelfrämjandets Kommunvelometer

null

Kraftigt uppåt för Lidingö i Cykelfrämjandets Kommunvelometer – nu på andra plats i sin kategori.

Kommunvelometern är en oberoende granskning och jämförelse av kommunernas satsningar på att öka cykling och göra cykling säkrare och mer attraktivt.

Lidingö får i årets granskning 41 i totalpoäng. Detta är en kraftig ökning från förra årets 34,5 poäng, som också det var ett betydligt bättre resultat än året dessförinnan. Enligt Cykelfrämjandet arbetar en kommun med över 40 i totalpoäng mycket bra med cykling.

– Detta är väldigt roligt. Vi satsar medvetet på att förbättra och främja cykling och är glada att det syns även i den här undersökningen. Att Kommunvelometern två år i rad visar en kraftig ökning för Lidingö är ett bevis på att vårt långsiktiga och kontinuerliga arbete ger resultat, vilket är jättekul, säger Pernilla Dufström, teknisk chef i Lidingö stad.

Lidingös starka resultat placerar kommunen på en andraplats inom gruppen Små kommuner. Staden satsar enligt Cykelfrämjandet mer medel inom området än snittet i årets granskning.

”Gruppen Små kommuner (färre än 50 000 invånare) har historiskt sett haft lite svårare att mäta sig med de större kommunerna, men kommunerna Motala, Lidingö och Falköping visar i årets granskning att höga poäng och ett välutvecklat cykelarbete är möjligt trots en mindre kommunstorlek”, enligt Cykelfrämjandet.

Lidingö ligger mycket högt inom områdena Infrastruktur och underhåll, Aktiviteter samt Information och marknadsföring. Även inom Cykelpolitik är Lidingö starka. Staden har politiska mål inom cykling, en antagen cykelstrategi samt medel till genomförande av planen. Lidingö har även cykelparkeringstal och ett aktivt internt arbete för att främja cykling.

Ett exempel på stadens mätbara mål är att antalet cykelresor över Lidingöbron ska öka med minst 5 procent varje år samt att standarden på gång- och cykelnätet ska öka.

När det kommer till Uppföljning och mätning ligger Lidingö något lägre, men staden mäter antal cyklister både periodiskt och kontinuerligt och genomför resvaneundersökningar.

– Vi kommer att ta till oss de förbättringspotential som har framkommit och siktar på att ge ännu bättre möjligheter för cyklister nästa år, säger Pernilla Dufström.

Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube


Om Lidingö stad

På Lidingö sätter vi hälsa, friskvård och friluftsliv i centrum. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet, med tiotusentals deltagare och seglartävlingen Lidingö Runt med flera hundra båtar. Här finns Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön och Millesgården, ett konstverk i sig. Lidingö har drygt 45 000 invånare och ligger knappt tio minuter från Stockholms city.


Kontaktpersoner

Ulf Pettersson
Pressansvarig
Ulf Pettersson
Kristina Hagbard
Kommunikationschef
Kristina Hagbard
Daniel Broman
Stadsdirektör
Daniel Broman
Daniel Källenfors, M
Kommunstyrelsens ordförande
Daniel Källenfors, M
Birgitta Sköld, LP
Ordf. miljö- och stadsbyggnadsnämnden (LP)
Birgitta Sköld, LP
Carl-Johan Schiller, KD
Kommunalråd
Carl-Johan Schiller, KD
Cecilia Haslum
Personalchef
Cecilia Haslum