2022-04-21 11:49Pressmeddelande

Lidingö klättrar rejält i servicemätning för företag

Lidingö tar hem andraplatsen bland kommuner med över 40 000 invånare i årets mätning av servicen i kommunens myndighetsutövning. Företagen ger också staden högt betyg (Nöjd-Kund-Index) inom alla frågeområden.

- Att ge Lidingös företagare en god service är avgörande för utveckling och välstånd. Att vi har gått framåt sedan förra mätningen är resultatet av ett målmedvetet arbete och en samlad kraftansträngning från stadens medarbetare samt en tydlig politisk målbild, säger Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande.

Mätningen görs i samverkan med Sveriges kommuner och regioner, SKR och Stockholm Business Alliance och berör ett antal myndighetsområden där företagen betygsätter upplevelsen av kommunens service. Sex områden mäts: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd.  Det sammanfattande betyget ger ett så kallat NKI-värde, Nöjd-Kund-Index, där Lidingö ökat till 82 poäng jämfört med 77 föregående år.

Bygglov är det område som ökat mest i årets mätning med ett NKI-betyg på 76 jämfört med 63 föregående år. Lidingö placerar sig också bland topp tre inom markupplåtelse och miljö-och hälsoskydd.

Nytt för 2021 är att företagens nöjdhet med kommunens upphandling mäts i Nöjd-Upphandlings-Index, (NUI) som redovisas separat från NKI-mätningen. Lidingö får NUI-betyget 59, vilket är något lägre än genomsnittet i riket som ligger på 63.

- Det är fantastiskt att se att vårt strategiska arbete gett resultat. Vi har under en längre tid haft ett stort fokus på att öka och förbättra vår service och vårt bemötande. Vi tar med oss det fina resultatet, men ser också att det finns förbättringsområden som vi kommer att jobba vidare med framöver, säger Malin Rosenqvist, näringslivschef i Lidingö stad.

Om undersökningen

Mätningen av Nöjd-Kund-Index, NKI, visar hur företag betygssätter kommunens myndighetsutövning och genomförs av Sveriges Kommuner och Regioner i samverkan med Stockholm Business Alliance. 198 kommuner och 11 gemensamma förvaltningar/förbund deltog i undersökningen 2021.


Om Lidingö stad

Lidingö är den unika skärgårdsstaden med drygt 48 000 invånare 15 minuter från Stockholm city. Lidingö är en småskalig grön oas med ett litet öppet centrum och varierad bebyggelse. Det är inte långt till ren landsbygd med böljande åkrar och hästhagar. Strandlinjen är tillgänglig med många promenad- och cykelvägar. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet. Riksidrottsförbundet har sitt utvecklingscentrum Bosön på ön. På Lidingö finns 11 konferensgårdar, många ligger precis vid vattnet. Konstmuseet och skulpturparken Millesgården lockar besökare från hela världen. Ögruppen Fjäderholmarna är ett annat uppskattat besöksmål. Mer information om Lidingö finns på lidingo.se.


Kontaktpersoner

Politisk sekreterare
Cecilia Blomberg
Malin Rosenqvist
Näringslivschef
Malin Rosenqvist