2024-04-24 14:26Pressmeddelande

Lidingö i topp i servicemätning

Tre kvinnor sitter på en uteservering

Årligen genomförs en mätning av hur landets kommuner sköter sin myndighetsutövning mot det lokala näringslivet. I den sammantagna bedömningen för år 2023 hamnar Lidingö i topp.

Mätningen görs i samverkan med Sveriges kommuner och regioner, SKR och Stockholm Business Alliance, SBA, och berör ett antal myndighetsområden där företagen betygsätter upplevelsen av kommunens service. Betygsskalan löper från 0 till 100 och det sammanfattande betyget ger ett så kallat NKI-värde, Nöjd-Kund-Index. För Lidingö är det en trevlig läsning. Det totala NKI-värdet för samtliga myndighetsområden är betyget 83 vilket innebär en andraplats efter Trosa kommun i SBA:s mätning och för kommuner med över 40 000 invånare är Lidingö rankad som nummer ett. Sex myndighetsområden mäts: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd plus upphandling.

- Jag är stolt över det här resultatet! Det ska vara lätt och lönsamt att vara företagare på Lidingö, för näringslivet är grunden för välståndet och välfärden. Lidingö stad arbetar systematiskt med att främja företagandet. Den här mätningen är bevis för att det arbetet gör skillnad, säger Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande.

Allt nöjdare
Resultatet för Stockholmsregionen visar att företagarna blir allt nöjdare med kommunernas myndighetsutövning snittresultatet ligger kvar på höga 76 samtidigt som lägstanivån höjts inom flera mätområden. För Lidingö är resultatet 83, en ökning från förra mätningens 78. Inom mätområdet bygglov höjs betyget från 64 till 78, inom livsmedelskontroll från 84 till 87, markupplåtelse 82 till 84 och inom området serveringstillstånd går Lidingö från 76 till 86 i betygsskalan. Lidingö ligger också totalt sett högre än de kommuner som staden ofta jämför sig med; Danderyd, Sollentuna, Solna, Täby och Österåker.

Området Upphandling utgör en egen kategori med ett Nöjd-Upphandlings-Index som mått. Där tar Lidingö ett stort kliv från 67 till 72 i betygsskalan.

- Vi har under de senaste åren arbetat för att förbättra vår leverantörsdialog och skapa bättre förutsättningar för marknaden att lämna konkurrensmässiga anbud. Vi arbetar också kontinuerligt med att minska administrationen och effektivisera upphandlingsprocessen, säger upphandlingschef Lena Wennerklint.

Trots höga betyg finns utrymme för förbättringar.

 - Vi har en nyligen antagen näringslivspolicy med just service och bemötande som ett av fokusområdena. Den här mätningen är ett viktigt underlag i vårt kommande arbete med att ytterligare förbättra oss. Jag vill passa på att tacka alla företagare som deltagit i undersökningen, säger Malin Rosenqvist, näringslivschef i Lidingö stad.

Om undersökningen
Mätningen av Nöjd-Kund-Index, NKI, visar hur företag betygssätter kommunens myndighetsutövning och genomförs av Sveriges Kommuner och Regioner i samverkan med Stockholm Business Alliance. 213 kommuner och 14 gemensamma förvaltningar/förbund deltog i undersökningen 2023. 55 av dessa är SBA-kommuner.


Om Lidingö stad

Lidingö är den unika skärgårdsstaden med drygt 48 000 invånare 15 minuter från Stockholm city. Lidingö är en småskalig grön oas med ett litet öppet centrum och varierad bebyggelse. Det är inte långt till ren landsbygd med böljande åkrar och hästhagar. Strandlinjen är tillgänglig med många promenad- och cykelvägar. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet. Riksidrottsförbundet har sitt utvecklingscentrum Bosön på ön. På Lidingö finns 11 konferensgårdar, många ligger precis vid vattnet. Konstmuseet och skulpturparken Millesgården lockar besökare från hela världen. Ögruppen Fjäderholmarna är ett annat uppskattat besöksmål. Mer information om Lidingö finns på lidingo.se.


Kontaktpersoner

Malin Rosenqvist
Näringslivschef
Malin Rosenqvist
Per Gudmundson
Politisk sekreterare
Per Gudmundson

Relaterad media