2019-03-25 15:13Pressmeddelande

Lidingö först med att mäta alla elevers läsförmåga med ny teknik

null

Lidingö stad har ett nytt verktyg som ska användas till att mäta läsförmågan hos tvåtusen elever i den kommunala grundskolan med hjälp av artificiell intelligens. Det är en satsning som kommer att främja läsutvecklingen hos alla elever.

Som första kommun i Sverige kommer satsningen göras på alla elever i årskurs 1–4 i den kommunala grundskolan. Syftet är att grundskolan ska få ett systematiskt och objektivt verktyg som mäter och följer upp elevers läsutveckling. Det ska ge en bild av elevernas läsförmåga för att man därefter ska kunna ge rätt stimulans och stöd och främja läsning och läsutveckling hos alla elever. Den nya metoden gör det möjligt att snabbt, enkelt och objektivt mäta en elevs, klass eller skolas läsförmåga och läsutveckling över tid.

- Läsförmågan är den enskilt viktigaste faktorn för en framgångsrik skolgång.  Genom att använda ny teknik kan vi snabbt identifiera både de elever som behöver extra stöd och de som behöver mer utmaningar. Det frigör också tid för speciallärarna som kan användas till att arbeta aktivt med eleverna, säger utbildningsnämndens ordförande Amelie Tarschys Ingre (L).

Elevanpassad undervisning
Det är företaget Lexplore, genom avtalsparten Atea, som levererar tekniken och deras metod för mätning av läsförmågan är baserad på många års forskning. Själva screeningen tar cirka fem minuter per elev och bygger på att följa ögonrörelserna som i sin tur speglar de underliggande processer som sker i hjärnan när vi läser. Resultaten analyseras sedan med hjälp av artificiell intelligens. 

Metoden innebär att alla elever på ett enklare och snabbare sätt kan screenas, jämfört med de metoder som används i dag, för att upptäcka läs- och skrivsvårigheter. Lärarresurser kan frigöras från individuella och tidskrävande screeningar på utvalda elever till att snabbt genomföra screening av hela klasser eller årskurser.

- Det känns positivt och spännande att nu få möjlighet att använda en teknik som kartlägger varje elevs behov av stöd för ökad läsutveckling, oavsett på vilken nivå eleven befinner sig, säger Helene Lännerholm specialpedagog i Lidingö stad.

Satsningen gäller tvåtusen elever i årskurserna 1–4 i stadens elva kommunala grundskolor. 


För mer information:

Amelie Tarschys Ingre (L), utbildningsnämndens ordförande.
E-post:amelie.tarschys.ingre@lidingo.se
Telefon: 08-731 35 81 

Helene Lännerholm, specialpedagog, Lidingö stad
E-post: helene.lannerholm@lidingo.se
Telefon: 08-731 32 45

www.lexplore.se

Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube


Om Lidingö stad

På Lidingö sätter vi hälsa, friskvård och friluftsliv i centrum. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet, med tiotusentals deltagare och seglartävlingen Lidingö Runt med flera hundra båtar. Här finns Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön och Millesgården, ett konstverk i sig. Lidingö har drygt 45 000 invånare och ligger knappt tio minuter från Stockholms city.


Kontaktpersoner

Ulf Pettersson
Pressansvarig
Ulf Pettersson
Kristina Hagbard
Kommunikationschef
Kristina Hagbard
Daniel Broman
Stadsdirektör
Daniel Broman
Daniel Källenfors, M
Kommunstyrelsens ordförande
Daniel Källenfors, M
Birgitta Sköld, LP
Ordf. miljö- och stadsbyggnadsnämnden (LP)
Birgitta Sköld, LP
Carl-Johan Schiller, KD
Kommunalråd
Carl-Johan Schiller, KD
Cecilia Haslum
Personalchef
Cecilia Haslum