2023-05-25 08:37Pressmeddelande

Lidingö församlingar mottagare av Årets ängel

Foto Arne HyckenbergFoto Arne Hyckenberg

Årets ängel, Lidingö stads utmärkelse för insatser inom kultur, idrott och hälsa, tilldelas i år Lidingös församlingar, Svenska kyrkan och Ansgarskyrkan. De får utmärkelsen för sitt engagerade arbete med att föra människor tillsammans, i alla åldrar och i alla skeden av livet.

För Magnus Östling, kyrkoherde i Lidingö församling, är dagarna fyllda med förberedelser av den rad av aktiviteter som kommer att markera att Lidingö kyrka i år fyller 400 år.  Aktiviteter pågår under hela året men pingsthelgen blir den stora jubileumshelgen fylld med musik och möten, bland annat med ett uruppförande av ett nyskrivet körverk av Thomas Jennerfeldt som framförs av Lidingö Motettkör, en barnmusikal och gudstjänst med biskop Anders Holmberg.

Att jubileumsåret nu även uppmärksammas med utmärkelsen Årets ängel blev som grädde på moset. Utmärkelsen delas med Ansgarskyrkans församling, ett samarbete som växer sig allt starkare.

- Fantastiskt roligt, vi känner oss alla jättehedrade. Samarbetet med Ansgarskyrkan har pågått under många år i varierande omfattning men sedan 1,5 år tillbaka sker det på ett mer organiserat sätt. Vi träffas regelbundet i olika forum och söker även nya områden där vi kan hjälpa varandra, säger Magnus Östling.

Lidingö stads utmärkelse Årets ängel tilldelas årligen en person eller organisation som på olika sätt arbetar för lokalsamhällets bästa. För Ansgarskyrkans ordförande är mötet mellan människor det centrala i verksamheten. Ansgarskyrkans församling, tidigare Missionsförsamlingen, har verkat på Lidingö sedan 1888, då under namnet Lidingö friförsamling.

- Det är mycket glädjande och känns rätt mot alla de som engagerar sig i arbetet, säger Sven Erik Wånell, ordförande i Ansgarskyrkan, om beskedet att dess församlingen i år tilldelas utmärkelsen Årets ängel.

Det är den gemenskapsfrämjande delen som är det viktiga, den tar sig bland annat uttryck i kyrkans tre körer. Störst och fortfarande växande är Ansgarskören med i dag 60 medlemmar. Här finns också en barnkör.

Årets ängel delas i samband med nationaldagsfirandet på Millesgården den 6 juni.

Motiveringen lyder: I år fyller Lidingö kyrka 400 år och det är 100 år sedan Missionskyrkan på Bergsvägen invigdes. Bägge församlingarna bedriver en bred och viktig verksamhet av stort värde för alla Lidingöbor oavsett tro. Här finns rum för kultur i olika former, rum för möten och samtal, rum för aktuella, själsliga och existentiella frågor. Här finns stöd i kris och sorg.  Här finns också en stor och viktig del av Lidingös historia. Bägge församlingarna har dessutom utvecklat ett gott samarbete med varandra och verkat med stort engagemang för ett bättre Lidingö.


Om Lidingö stad

Lidingö är den unika skärgårdsstaden med drygt 48 000 invånare 15 minuter från Stockholm city. Lidingö är en småskalig grön oas med ett litet öppet centrum och varierad bebyggelse. Det är inte långt till ren landsbygd med böljande åkrar och hästhagar. Strandlinjen är tillgänglig med många promenad- och cykelvägar. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet. Riksidrottsförbundet har sitt utvecklingscentrum Bosön på ön. På Lidingö finns 11 konferensgårdar, många ligger precis vid vattnet. Konstmuseet och skulpturparken Millesgården lockar besökare från hela världen. Ögruppen Fjäderholmarna är ett annat uppskattat besöksmål. Mer information om Lidingö finns på lidingo.se.