2013-05-16 07:19Pressmeddelande

Lidingö fördubblar mottagandet av ensamkommande barn

Lidingö stad har slutit ett nytt avtal med Länsstyrelsen om att öka mottagandet av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare, så kallade ensamkommande barn. Avtalet innebär att Lidingö stad mer än fördubblar antalet platser för asylsökande barn, från dagens tre till åtta.

För de ungdomar som får permanent uppehållstillstånd har staden ett fortsatt ansvar fram till att dessa barn och ungdomar fyller 21 år. I praktiken innebär det att Lidingö tar ansvar för mellan 20 och 30 ungdomar. 

- Med tanke på det ansträngda läget för mottagandesystemet väljer nu Lidingö att gå före i förhållande till de gemensamma diskussioner om nytt ramavtal som Länsstyrelsen i Stockholm för med flera av länets kommuner. Diskussionerna i denna viktiga fråga har tagit för lång tid, säger kommunstyrelsens ordförande Paul Lindquist (M).

Antalet ensamkommande asylsökande barn har stadigt ökat de senaste åren. Orsaken till denna ökning beror delvis på kriget i Syrien och den svåra situationen i Somalia och Afghanistan. Samtidigt råder det stor brist på platser i kommunerna för att kunna ta emot den ökade tillströmningen.

Beslutet om att öka mottagandet av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare tas i kommunfullmäktige den 17 juni, och gäller tills vidare från den 1 oktober 2013.

Kontaktuppgifter:
Paul Lindquist, kommunstyrelsens ordförande (M)
Tel: 0730-79 30 50

 

Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube


Om Lidingö stad

På Lidingö sätter vi hälsa, friskvård och friluftsliv i centrum. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet, med tiotusentals deltagare och seglartävlingen Lidingö Runt med flera hundra båtar. Här finns Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön och Millesgården, ett konstverk i sig. Lidingö har drygt 45 000 invånare och ligger knappt tio minuter från Stockholms city.


Kontaktpersoner

Ulf Pettersson
Pressansvarig
Ulf Pettersson
Kristina Hagbard
Kommunikationschef
Kristina Hagbard
Daniel Broman
Stadsdirektör
Daniel Broman
Daniel Källenfors, M
Kommunstyrelsens ordförande
Daniel Källenfors, M
Birgitta Sköld, LP
Ordf. miljö- och stadsbyggnadsnämnden (LP)
Birgitta Sköld, LP
Carl-Johan Schiller, KD
Kommunalråd
Carl-Johan Schiller, KD
Cecilia Haslum
Personalchef
Cecilia Haslum