2013-12-12 13:05Pressmeddelande

Lidingö får fem miljoner för vård och omsorg

null

915 miljoner kronor i prestationsersättning delas ut till samtliga kommuner och landsting. Det beslöt regeringen idag torsdag 12 december.  För Lidingös del innebär det fem miljoner kronor extra till kvalitetsarbete inom äldre- och handikappförvaltningen. 

Pengarna som regeringen i dag beslutat att fördela är avsedda att stimulera kommuner och landsting att arbeta med kvalitetsförbättringar inom vård och omsorg. Förra året fick Lidingö inte några prestationspengar alls, i år närmare fem miljoner.

- Vi får pengarna för vårt arbete med riskbedömningar. Det har vi alltid arbetat med men i våras beslöt vi, tillsammans med den politiska ledningen, att ersätta våra egna kvalitetsmått med de nationella mätmodellerna Senior alert och Palliativregistret, säger Bibbi Wikström, avdelningschef på äldre- och handikappförvaltningens utföraravdelning.

 Hur ska pengarna användas?

-  Fortsatt utvecklingsarbete och kompetensutveckling för personalen. Vi är redan bra på palliativ omvårdnad, men vi ska bli bättre. Och planen är att utveckla demensvården ytterligare, säger
Bibbi Wikström. 

Joséphine Orling är medicinskt ansvarig sjuksköterska i Lidingö stad och ansvarig för hälso- och sjukvårdens kvalitetsarbete i de särskilda boendena i stadens egen regi. 

- Det är glädjande att engagerade medarbetare med sitt arbete med riskbedömningar och åtgärder har säkrat viktiga områden, för att förbättra vården och omsorgen för de mest sjuka äldre. Prestationsersättningen ger oss förutsättningar till att ytterligare kunna utveckla vården, säger  Joséphine Orling.


 

För mer information:
Bibbi Wikström, avdelningsschef
E-post: bibbi.wikstrom@lidingo.se
Tel: 08 731 47 01

 Joéphine Orling, medicinskt ansvarig sköterska
E-post: josephine.orling@lidingo.se
Tel: 073-079 00 25


Socialstyrelsens rapport om prestationsersättning:
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19271/2013-12-4.pdf

 

Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube


Om Lidingö stad

På Lidingö sätter vi hälsa, friskvård och friluftsliv i centrum. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet, med tiotusentals deltagare och seglartävlingen Lidingö Runt med flera hundra båtar. Här finns Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön och Millesgården, ett konstverk i sig. Lidingö har drygt 45 000 invånare och ligger knappt tio minuter från Stockholms city.


Kontaktpersoner

Ulf Pettersson
Pressansvarig
Ulf Pettersson
Kristina Hagbard
Kommunikationschef
Kristina Hagbard
Daniel Broman
Stadsdirektör
Daniel Broman
Daniel Källenfors, M
Kommunstyrelsens ordförande
Daniel Källenfors, M
Birgitta Sköld, LP
Ordf. miljö- och stadsbyggnadsnämnden (LP)
Birgitta Sköld, LP
Carl-Johan Schiller, KD
Kommunalråd
Carl-Johan Schiller, KD
Cecilia Haslum
Personalchef
Cecilia Haslum