2020-08-27 14:09Pressmeddelande

Lässcreeningar ger resultat

Förra våren infördes ett nytt verktyg för att mäta elevernas läsförmåga i den kommunala grundskolan. Resultaten visar nu att satsningen förbättrat läsförmågan hos eleverna.

Våren 2019 blev det klart att Lidingö som första kommun i Sverige skulle använda verktyget Lexplore på 2 000 elever i årskurs 1–4 i stadens elva kommunala grundskolor. Syftet var att grundskolan skulle få ett systematiskt och objektivt verktyg som mäter och följer upp elevernas läsutveckling. Den nya metoden har gjort det möjligt att snabbt, enkelt och objektivt mäta en elevs, klass eller skolas läsförmåga och läsutveckling över tid.

Eleverna kan följa sin utveckling

Våren 2019 blev det klart att Lidingö som första kommun i Sverige skulle använda verktyget Lexplore på 2 000 elever i årskurs 1–4 i stadens elva kommunala grundskolor. Syftet var att grundskolan skulle få ett systematiskt och objektivt verktyg som mäter och följer upp elevernas läsutveckling. Den nya metoden har gjort det möjligt att snabbt, enkelt och objektivt mäta en elevs, klass eller skolas läsförmåga och läsutveckling över tid.

— Läsning är inte bara roligt utan också nyckeln till kunskap och höga betyg eftersom läsning behövs inom de flesta ämnen. De kommunala lågstadieskolorna har fokuserat extra mycket på läsutveckling och jag är väldigt glad över att det gedigna arbete som gjorts gett så goda resultat. Bra jobbat alla elever och lärare! säger Amelie Tarschys Ingre (L), kommunalråd och ordförande i utbildningsnämnden.

Fler lånar böcker i skolbiblioteket

På Ljungbackens skola har arbetet med screeningar pågått sedan våren 2019. Lärarna har regelbundet använt verktyget och genomfört uppgifter utifrån elevernas olika läsnivåer, ett arbete som har gett tydliga resultat. På skolan har eleverna tränat enskilt, men också ofta i grupp med klasskamrater på samma nivå. Screeningresultaten har även underlättat för skolans bibliotekarie att rekommendera böcker som passar den enskilde eleven. Det har lett till att flera elever, som tidigare inte alltid självmant lånat böcker, börjat göra det och inte bara för att det varit en del av svenskundervisningen.

— Eleverna har lärt av och sporrat varandra att bli bättre läsare. Det är otroligt roligt att se hur långt de kan utvecklas när de själva ser att de kan påverka sin egen utveckling. Jag är väldigt stolt över alla våra elever, pedagoger och vårdnadshavare som gjort allt för att höja läsförståelsen, säger Sigrid Sturegård, rektor på Ljungbackens skola.

Om Lexplore

Lexplores metod för mätning av läsförmågan är baserad på många års forskning. Själva screeningen tar cirka fem minuter per elev och bygger på att följa ögonrörelserna som i sin tur speglar de underliggande processer som sker i hjärnan när vi läser. Resultaten analyseras sedan med hjälp av artificiell intelligens.

Resultaten från screeningarna ger en bild av elevernas läsförmåga så att man därefter ska kunna ge rätt stimulans och stöd och främja läsning och läsutveckling hos alla elever.

Metoden innebär att alla elever på ett enklare och snabbare sätt kan screenas jämfört med de metoder som använts tidigare för att upptäcka läs- och skrivsvårigheter. Lärarresurser kan frigöras från individuella och tidskrävande screeningar på utvalda elever, till att snabbt genomföra screening av hela klasser eller årskurser.


Om Lidingö stad

Lidingö är den unika skärgårdsstaden med drygt 48 000 invånare 15 minuter från Stockholm city. Lidingö är en småskalig grön oas med ett litet öppet centrum och varierad bebyggelse. Det är inte långt till ren landsbygd med böljande åkrar och hästhagar. Strandlinjen är tillgänglig med många promenad- och cykelvägar. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet. Riksidrottsförbundet har sitt utvecklingscentrum Bosön på ön. På Lidingö finns 11 konferensgårdar, många ligger precis vid vattnet. Konstmuseet och skulpturparken Millesgården lockar besökare från hela världen. Ögruppen Fjäderholmarna är ett annat uppskattat besöksmål. Mer information om Lidingö finns på lidingo.se. Turistinformation och aktuella aktiviteter finns på upplevlidingo.com.


Kontaktpersoner

Verksamhetschef grundskolan
Stefan Anderman