2019-05-13 15:54Pressmeddelande

Läsförmåga mäts med ny teknik

null

Lidingö stad har tillsammans med Lexplore nominerats till utmärkelsen Årets samhällsentreprenör. Anledningen är ett nytt verktyg som ska användas till att mäta läsförmågan hos tvåtusen elever i den kommunala grundskolan med hjälp av artificiell intelligens. En satsning som ska främja läsutvecklingen hos alla elever.

- På Lidingö arbetar vi sedan flera år intensivt med digitalisering i skolan och har också samarbete med flera ledande forskningsinstitut både i Sverige och internationellt. Det är roligt att vårt samarbete med Lexplore för att kartlägga elevernas läsförmåga nu uppmärksammas, säger utbildningsnämndens ordförande Amelie Tarschys Ingre (L).

Som första kommun i Sverige kommer satsningen göras på alla elever i årskurs 1–4 i den kommunala grundskolan. Syftet är att få ett systematiskt och objektivt verktyg som mäter och följer upp elevers läsutveckling. Det ska ge en bild av elevernas läsförmåga för att man därefter ska kunna ge rätt stimulans och stöd och främja läsutvecklingen hos alla elever. Den nya metoden gör det möjligt att snabbt, enkelt och objektivt mäta en elevs, klass eller skolas läsförmåga och läsutveckling över tid.

- Läsförmågan är den enskilt viktigaste faktorn för en framgångsrik skolgång. Genom att använda ny teknik kan vi snabbt identifiera både de elever som behöver extra stöd och de som behöver mer utmaningar. Det frigör också tid för speciallärarna som kan användas till att arbeta aktivt med eleverna, fortsätter Amelie Tarschys Ingre.

Årets samhällsentreprenör
Lidingös breda implementering av verktyget har bidragit till att Lexplore, som utvecklat tekniken, tillsammans med Lidingö har nominerats till Årets samhällsentreprenör av tidningen Dagens samhälle. Den 15 maj äger Den stora samhällsgalan 2019 rum på Cirkus i Stockholm då vinnarna offentliggörs.

För mer information
Amelie Tarschys Ingre (L), ordförande i utbildningsnämnden
Tel: 08-731 35 81
E-post: amelie.tarschys.ingre@lidingo.se

Mer om Lexplore: www.lexplore.se

Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube


Om Lidingö stad

På Lidingö sätter vi hälsa, friskvård och friluftsliv i centrum. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet, med tiotusentals deltagare och seglartävlingen Lidingö Runt med flera hundra båtar. Här finns Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön och Millesgården, ett konstverk i sig. Lidingö har drygt 45 000 invånare och ligger knappt tio minuter från Stockholms city.


Kontaktpersoner

Ulf Pettersson
Pressansvarig
Ulf Pettersson
Kristina Hagbard
Kommunikationschef
Kristina Hagbard
Daniel Broman
Stadsdirektör
Daniel Broman
Daniel Källenfors, M
Kommunstyrelsens ordförande
Daniel Källenfors, M
Birgitta Sköld, LP
Ordf. miljö- och stadsbyggnadsnämnden (LP)
Birgitta Sköld, LP
Carl-Johan Schiller, KD
Kommunalråd
Carl-Johan Schiller, KD
Cecilia Haslum
Personalchef
Cecilia Haslum