2013-05-30 13:34Pressmeddelande

Larsbergs och Bodals skola kan gå samman

Ett sjunkande elevantal i både Larsbergs och Bodals skola frestar på utbildningsförvaltningens budget. Nu föreslår förvaltningen att staden inte förnyar hyreskontraktet för Larsbergs skola och i stället erbjuder eleverna plats i Bodals skola.

I Larsbergs skola finns plats för 200 elever men där går i dag bara 130. I Bodals skola går 300 elever men den är dimensionerad för 500. Båda skolorna har för få elever och nu föreslår  utbildningsförvaltningen att inte förnya hyreskontraktet för Larsbergs skola. Det skulle innebära en årlig besparing på 3,2 miljoner kronor som i stället kan användas i verksamheten.

- Det inte är rimligt att driva två skolor med för få elever. Den geografiska närheten mellan skolorna gör också ett sammangående logiskt. Det ger oss möjlighet att kraftsamla och utveckla verksamheten i Bodal, säger Per-Åke Henriksson.

Om hyresavtalet sägs upp kan Albatross montessoriskola i stället överta Larsbergs lokaler. Friskolan Albatross har bedrivit sin verksamhet i Hantverkshuset på Vasavägen i drygt tio år och är i stort behov av mer ändamålsenliga lokaler. Elever som har gått i Larsbergs skola med montessoriinriktning kan då också välja att gå i Albatross montessoriskola. Larsbergs skola har också en estetisk inriktning, något som går att vidareutveckla i Bodals skola.

- Vi har påbörjat dialogen med personalen. Föräldrarna i Larsbergs skola kommer att bjudas in till ett första möte den 3 juni. Det är viktigt att lyssna på de olika stämningar som ett sådant här förslag skapar. Ett beslut i nämnden kan tas först i september, säger Per-Åke Henriksson.

Om ett beslut fattas i linje med utbildningsförvaltningens förslag kommer förändringen att genomföras tidigast den 1 januari 2014.

För mer information
Per-Åke Henriksson, utbildningschef
Tel: 08-731 31 80


Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube


Om Lidingö stad

På Lidingö sätter vi hälsa, friskvård och friluftsliv i centrum. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet, med tiotusentals deltagare och seglartävlingen Lidingö Runt med flera hundra båtar. Här finns Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön och Millesgården, ett konstverk i sig. Lidingö har drygt 45 000 invånare och ligger knappt tio minuter från Stockholms city.


Kontaktpersoner

Ulf Pettersson
Pressansvarig
Ulf Pettersson
Kristina Hagbard
Kommunikationschef
Kristina Hagbard
Daniel Broman
Stadsdirektör
Daniel Broman
Daniel Källenfors, M
Kommunstyrelsens ordförande
Daniel Källenfors, M
Birgitta Sköld, LP
Ordf. miljö- och stadsbyggnadsnämnden (LP)
Birgitta Sköld, LP
Carl-Johan Schiller, KD
Kommunalråd
Carl-Johan Schiller, KD
Cecilia Haslum
Personalchef
Cecilia Haslum