2018-10-25 10:39Pressmeddelande

Lägre skatt och fokus på skola och omsorg

null

Effektivare verksamheter, större satsningar på kärnverksamheterna skola och omsorg samt lägre skatt. Det är huvuddragen i kommunstyrelsens förslag till budget för 2019.

I kommunstyrelsens förslag, som beslutas i kommunfullmäktige den 26 -27 november, formuleras den politiska viljeinriktningen i fyra punkter: en hållbar ekonomi, förstärkning av verksamheterna, en varsam byggpolitik och ett lyssnande ledarskap.

Lidingö stads ekonomi är fortsatt stark. Det gör att man enligt budgetförslaget kan minska skatten med 20 öre, vilket innebär en kommunalskattesats på 18,29 kronor, samtidigt som skola och omsorg får en utökad budget under 2019.

- I budgeten har vi prioriterat att kunna leverera bättre kvalitet i omsorgen och skolan, effektivisera verksamheterna och minska Lidingöbornas skattebörda. Det handlar om att ge Lidingöborna mer valuta för skattepengarna, säger Daniel Källenfors, kommunstyrelsens ordförande.

Viktiga satsningar

Digitaliseringen innebär stora möjligheter till lägre kostnader och ökad service till Lidingöborna. Därför avsätter kommunstyrelsen 4,5 miljoner kronor till digitala projekt inom stadens verksamheter.

Det finns ett behov av ett tydligare grepp om hur staden samarbetar med idrotts- och föreningslivet. Därför ska en idrottschef tillsättas, som ska underlätta kontakten mellan idrotts- och föreningslivet och en idrottspolicy ska tas fram.

Under 2019 - 2021 kommer flera idrottsområden och lokaler att renoveras och utvecklas. Arbetet med Vallen och Högsätra idrottsområde pågår redan nu. Projektering och bygget av simhallen i Dalénum startar under 2019 med målet att invigas 2021. Investeringskostnaden är beräknad till 275 miljoner kronor.

Lidingös stadsbibliotek flyttar under 2019 in i det nyrenoverade stadshuset. Genom flytten skapas nya och ökade möjligheter till att locka fler besökare.

Antalet nyanlända kommer fortsatt ligga på höga nivåer. Prioriteringen är att nyanlända snabbare ska kunna bli självförsörjande.

Trygghetsarbetet på Lidingö ska fortsätta att förstärkas.

Inriktningen för byggpolitiken ska vara att bevara Lidingös karaktär av småstad och skärgårdsö genom en varsam och balanserad utveckling och med infrastruktur som möter Lidingöbornas behov. Därför ska en stadsarkitekt anställas och en arkitekturpolicy tas fram.

Under mandatperioden kommer Lidingö centrum att utvecklas i samråd med de nya ägarna. Ett arbete med att utveckla Högsätra och Rudboda centrum till en attraktiv plats för boende och besökare under 2019.

Projekteringen av Lilla Lidingöbron beräknas inledas under året och bron ska vara klar 2022.

Kommunstyrelsen ser också ett behov av en ny trafikpolicy och att verka för en bättre kollektivtrafik till sjöss. 

För mer information

Daniel Källenfors, kommunstyrelsens ordförande (M)
E-post: daniel.kallenfors@lidingo.se
Tel: 08-731 30 28

Patric Andersson, ekonomichef
E-post: patric.andersson@lidingo.se
Tel: 08-731 30 83

Budgetförslag 2019

Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube


Om Lidingö stad

På Lidingö sätter vi hälsa, friskvård och friluftsliv i centrum. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet, med tiotusentals deltagare och seglartävlingen Lidingö Runt med flera hundra båtar. Här finns Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön och Millesgården, ett konstverk i sig. Lidingö har drygt 45 000 invånare och ligger knappt tio minuter från Stockholms city.


Kontaktpersoner

Ulf Pettersson
Pressansvarig
Ulf Pettersson
Kristina Hagbard
Kommunikationschef
Kristina Hagbard
Daniel Broman
Stadsdirektör
Daniel Broman
Daniel Källenfors, M
Kommunstyrelsens ordförande
Daniel Källenfors, M
Birgitta Sköld, LP
Ordf. miljö- och stadsbyggnadsnämnden (LP)
Birgitta Sköld, LP
Carl-Johan Schiller, KD
Kommunalråd
Carl-Johan Schiller, KD
Cecilia Haslum
Personalchef
Cecilia Haslum