2021-05-24 09:49Pressmeddelande

Kvinnojouren Kerstin Årets ängel

Ingegerd Smedensjö, ordförande i Kvinnojouren Kerstin. Foto Micke Lundström.Ingegerd Smedensjö, ordförande i Kvinnojouren Kerstin. Foto Micke Lundström.

Årets ängel, Lidingö stads utmärkelse för insatser inom kultur, idrott och hälsa, tilldelas i år Kvinnojouren Kerstin Lidingö. De får utmärkelsen för sitt engagerade arbete för utsatta kvinnor.

 

Våld i nära relationer är ett samhällsproblem som givits förnyad aktualitet under pandemin. Våldet i nära relationer har ökat då människor tvingats till att begränsa sina liv. Offer i denna ekvation är ofta kvinnor och när den som står allra närmast är förövare, kan vägen ut upplevas som stängd. Det är här Kvinnojouren Kerstin kommer in. För många kvinnor har denna volontärorganisation varit räddningen ur ett destruktivt förhållande. Nu prisas föreningen för sitt arbete genom att tilldelas Lidingö stads utmärkelse Årets ängel.

- Det känns fantastiskt roligt och hedrande att vi tilldelas denna utmärkelse. Frågan om mäns våld mot kvinnor är ständigt aktuell och behöver all uppmärksamhet den kan få. Det ger också ett viktigt signalvärde att våra politiker ser våld i nära relation som ett prioriterat samhällsproblem, säger Ingegerd Smedensjö, ordförande i föreningen Kvinnojouren Kerstin Lidingö.

Kvinnojouren Kerstin startade 2010 och är en ideell förening. Föreningen ger stöd till kvinnor och barn som utsatts för våld och vägleder dem vid behov vidare till rätt instanser. Kvinnor utsätts för olika typer av våld; fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt, materiellt och hedersrelaterat. Hos kvinnojouren får stödsökande vara anonyma och alla har tystnadsplikt. All rådgivning är gratis.

 

- Kvinnojouren Kerstin har synliggjort en problematik som ofta omgärdas av en tystnadskultur. Detta finns ute i samhället, även på Lidingö, och då finns kvinnojouren där som ett stöd, säger Filip Svanberg, ordförande i kultur och fritidsnämnden (M).

 

Namnbyte och ungdomsjour

Föreningen planerar nu för ett namnbyte, ett enklare namn för att nå ut bredare: Lidingö Kvinnojour. Förhoppningen är att lansera det nya namnet i år.  De breddar även verksamheten genom att starta en ungdomsjour för att nå direkt till unga på Lidingö.

 

- Det är en värdig mottagare av utmärkelsen, en förening som på ett fantastiskt sätt bidrar till ett tryggare samhälle, säger John Svensson, kulturchef i Lidingö stad.

 

Kvinnojouren Kerstin är partipolitiskt och religiöst obunden. Ett tjugotal volontärer bedriver verksamheten helt på ideell basis. De är anslutna till Unizon som samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld.

 

Motiveringen lyder: Kvinnojouren Kerstins fantastiska volontärarbete har i många fall varit avgörande i att hjälpa utsatta kvinnor och barn, när det gäller våld i nära relationer. Ett våld som tar sig flera uttryck; fysiskt, psykiskt, sexuellt och även ekonomiskt. För kvinnor som är utsatta för våld och hot i den miljö som borde vara den tryggaste finns Kvinnojouren Kerstin som en ängel av hopp, en skyddsängel.  

 

Det mycket goda samarbetet mellan Kvinnojouren Kerstin och Lidingö stad är en viktig pusselbit. Man bedriver också ett förebyggande samarbete med ungdomsidrotten och genom framgångsrika lokala kampanjer skapas medvetenhet om våldet i nära relationer. Kvinnojouren gör en mycket värdefull insats genom att både påverka och agera i frågor som angår oss alla.

 

Årets ängel delas i samband med nationaldagsfirandet den 6 juni, som även i år kommer att genomföras i ett webbsänt format.

 


Om Lidingö stad

Lidingö är den unika skärgårdsstaden med drygt 48 000 invånare 15 minuter från Stockholm city. Lidingö är en småskalig grön oas med ett litet öppet centrum och varierad bebyggelse. Det är inte långt till ren landsbygd med böljande åkrar och hästhagar. Strandlinjen är tillgänglig med många promenad- och cykelvägar. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet. Riksidrottsförbundet har sitt utvecklingscentrum Bosön på ön. På Lidingö finns 11 konferensgårdar, många ligger precis vid vattnet. Konstmuseet och skulpturparken Millesgården lockar besökare från hela världen. Ögruppen Fjäderholmarna är ett annat uppskattat besöksmål. Mer information om Lidingö finns på lidingo.se. Turistinformation och aktuella aktiviteter finns på upplevlidingo.com.


Kontaktpersoner

Ordörande i Kvinnojouren Kerstin
Ingegerd Smedensjö
Kulturchef Lidingö stad
John Svensson