2021-12-14 17:23Pressmeddelande

Krav på vaccination vid nyanställning

Vid omsorgs- och socialnämndens sammanträde den 14 december beslutades att införa krav på vaccination mot covid-19 vid nyanställning av vård- och omsorgspersonal. Beslutet gäller både kommunala verksamheter och verksamheter med privata utförare som är upphandlade.

Lidingö stad har beslutat att införa vaccinationskrav vid nyanställningar, både inom kommunal och privat regi, för arbete inom vård och omsorg.

– Det här är ett viktigt beslut. Vi står nu åter inför en situation med ökande smittspridning och måste göra allt för att skydda äldre och andra riskgrupper. Vi har efterlyst nationella riktlinjer men i avsaknad av det väljer vi nu att ta detta steg, säger Birgitta Sköld, ordförande i omsorg- och socialnämnden (LP).

Vaccination av personal med vårdnära kontakter är en viktig faktor för patientsäkerheten. Det är mot den bakgrunden beslutet om ett vaccinationskrav vid nyanställning införs för de som ska arbeta nära äldre eller andra som tillhör riskgrupp. Det betyder att om en arbetssökande inte vill visa vaccinationsintyg så kan denna inte komma ifråga för anställning.

– Syftet med beslutet är att man så långt det är möjligt ska säkra en god, trygg och säker vård och omsorg i Lidingö stad. Lidingöbor inom omsorgen ska känna sig trygga med att de som arbetar där har ett fullgott vaccinationsskydd, säger Stefan Heinebäck, chef för omsorgs- och socialförvaltningen.

Med fullgott vaccinationsskydd avses det som vid tillfället är Folkhälsomyndighetens rekommendation för aktuell grupp. Beslutet gäller samtliga anställningsformer och yrkeskategorier som arbetar omsorgs- och vårdnära. Vid samverkansmöte med fackliga representanter informerades om förslaget på vaccinationskrav. Alla närvarande fackliga representanter yttrade sig positivt till förslaget. Beslutet börjar gälla från och med den 20 december.


Om Lidingö stad

Lidingö är den unika skärgårdsstaden med drygt 48 000 invånare 15 minuter från Stockholm city. Lidingö är en småskalig grön oas med ett litet öppet centrum och varierad bebyggelse. Det är inte långt till ren landsbygd med böljande åkrar och hästhagar. Strandlinjen är tillgänglig med många promenad- och cykelvägar. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet. Riksidrottsförbundet har sitt utvecklingscentrum Bosön på ön. På Lidingö finns 11 konferensgårdar, många ligger precis vid vattnet. Konstmuseet och skulpturparken Millesgården lockar besökare från hela världen. Ögruppen Fjäderholmarna är ett annat uppskattat besöksmål. Mer information om Lidingö finns på lidingo.se. Turistinformation och aktuella aktiviteter finns på upplevlidingo.com.


Kontaktpersoner

Birgitta Sköld, LP
Ordf. miljö- och stadsbyggnadsnämnden (LP)
Birgitta Sköld, LP
Stefan Heinebäck
Förvaltningschef, Omsorg- och Socialförvaltningen
Stefan Heinebäck