2017-06-07 14:21Pressmeddelande

Kör snällt på Lidingö

null

Rosa trehjulingar är utplacerade vid strategiska platser över hela Lidingö. När Lidingö stad i samarbete med Polisen inleder kampanjen #körsnällt är syftet att få Lidingös bilister att lätta på gasen och köra mer trafiksäkert.

Ett tjugotal cyklar står vid skolor, förskolor och längs med huvudstråken tillsammans med en skylt med uppmaningen Kör snällt Lidingö! Orsaken till kampanjen är att allt fler bryter mot gällande hastighetsregler. Det påverkar i sin tur trafiksäkerheten, miljön och hälsan på ett mycket negativt sätt. Lidingö stad arbetar ständigt med att göra gatorna tryggare och säkrare. Men för att nå ända fram behövs bilförarnas hjälp. På Lidingö ska vi köra snällt, helt enkelt.

– Från stadens sida gör vi allt vi kan för att förbättra trafikmiljön och säkerheten. Det är viktigt att också bilförare tar sitt ansvar. Vi vill också lyfta fram att det är roligare att köra bil när man tar det lugnt och slipper stressa, säger Fredrik Meurman, trafikplanerare i Lidingö stad.

Tanken är att de rosa trehjulingarna ska väcka till eftertanke och påverka bilisterna så att de håller ett lugnare trafiktempo. Visionen är att färre personer skadas eller omkommer i trafiken. Trafikverkets undersökningar visar att åtta av tio fotgängare dödas vid en kollision i 50 km/tim. Om hastigheten däremot är 30 km/tim överlever nio personer av tio.

Polisen är också med och hjälper till och kommer under kampanjveckorna att vara extra närvarande på ön.

– När vi har fått tips från allmänheten och åker ut till platsen där fortkörningar rapporteras, är det inte ovanligt att det är de som själva bor i området som kör fortast. Det är viktigt att tänka på hur man själv kör, säger Lidingös kommunpolis Fredrik Wallén.

Lidingö stad har tagit initiativ till kampanjen, som inleddes i samband med skolavslutningarna och sedan gör ett uppehåll fram till skolstarten i augusti.

– Vi kommer förstås att utvärdera om vi ska jobba på det här sättet, men vi kommer alltid fortsätta jobba med trafiksäkerhet och att uppmuntra till att hålla hastighetsbegränsningarna, säger Fredrik Meurman.

Mer information finns på kampanjens webbplats, www.korsnallt.se/


För mer information
Fredrik Meurman, trafikplanerare
Tel: 08-731 33 85
E-post: fredrik.meurman@lidingo.se

Fredrik Wallén, kommunpolis
Tel: 010-563 93 69
E-post: fredrik.wallen@polisen.se

Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube


Om Lidingö stad

På Lidingö sätter vi hälsa, friskvård och friluftsliv i centrum. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet, med tiotusentals deltagare och seglartävlingen Lidingö Runt med flera hundra båtar. Här finns Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön och Millesgården, ett konstverk i sig. Lidingö har drygt 45 000 invånare och ligger knappt tio minuter från Stockholms city.


Kontaktpersoner

Ulf Pettersson
Pressansvarig
Ulf Pettersson
Kristina Hagbard
Kommunikationschef
Kristina Hagbard
Daniel Broman
Stadsdirektör
Daniel Broman
Daniel Källenfors, M
Kommunstyrelsens ordförande
Daniel Källenfors, M
Birgitta Sköld, LP
Ordf. miljö- och stadsbyggnadsnämnden (LP)
Birgitta Sköld, LP
Carl-Johan Schiller, KD
Kommunalråd
Carl-Johan Schiller, KD
Cecilia Haslum
Personalchef
Cecilia Haslum