2017-06-15 09:08Pressmeddelande

Köpare klar för del av Lidingöhem

null

Det blir fastighetsbolaget Podium som köper delar av Lidingöhems fastighetsbestånd. Totalt är det 92 lägenheter som byter ägare, övriga 439 berörs inte av affären. För Lidingö stad innebär affären ett tillskott på 175 miljoner kronor.

Det fanns en rad villkor uppställda för en eventuell köpare av den del av Lidingöhems fastighetsbestånd som bjudits till försäljning. Bland annat skulle köparen ha en dokumenterat långsiktig plan för förvaltningen av bostäderna.

- Köparen svarar väl upp mot de krav vi ställde inför försäljningen. Vi har bland annat försäkrat oss om att de boende inte kommer att drabbas av några försämringar av villkoren, säger Bjarni Gudmundsson, vd för Lidingöhem.

Priset Podium fastigheter AB får betala för affären är 175 miljoner kronor. Innan försäljningen formellt är genomförd måste kommunfullmäktige godkänna köpeavtalet, och nästa fullmäktigemöte är den 19 juni. Med anledning av att slutligt godkännande inte är fattat har parterna enats om att tills vidare inte kommentera villkoren i affären. Men kommunstyrelsens ordförande Anna Rheyneuclaudes Kihlman är nöjd med affären.

- Genom affären och omstruktureringen får staden tillgång till Lidingöhems stora kassatillgångar som blir en påtaglig förstärkning av stadens ekonomi. Pengar som kommer väl till pass inför de stora investeringar staden står inför, som exempelvis nya Lilla Lidingöbron, säger hon.

Inför försäljningen genomfördes en omstrukturering av Lidingöhem där huvuddelen av fastigheterna överfördes till nybildade dotterbolag i stadens ägo. Bland annat gällde det stadens äldre- och seniorboenden Tor, Baggeby gård och Frimuraren, detta för att långsiktigt kunna säkerställa verksamheterna.

- Vi är väldigt glada över att ha nått en överenskommelse med Lidingöhem. Fastigheterna på Lidingö passar väl in i Podium Fastigheter AB’s strategi som är att långsiktigt äga och i egen regi förvalta bostadsfastigheter, säger Mats Nyman, vd för Podium Fastigheter AB.

Det var den 30 januari i år som kommunfullmäktige beslutade att ge Lidingöhem uppdraget att omstrukturera och genomföra en försäljning av de aktuella fastigheterna.


För mer information
Bjarni Gudmundsson, vd Lidingöhem
Tel: 08-731 30 11
E-post: bjarni.gudmundsson@lidingo.se

Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube


Om Lidingö stad

På Lidingö sätter vi hälsa, friskvård och friluftsliv i centrum. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet, med tiotusentals deltagare och seglartävlingen Lidingö Runt med flera hundra båtar. Här finns Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön och Millesgården, ett konstverk i sig. Lidingö har drygt 45 000 invånare och ligger knappt tio minuter från Stockholms city.


Kontaktpersoner

Ulf Pettersson
Pressansvarig
Ulf Pettersson
Kristina Hagbard
Kommunikationschef
Kristina Hagbard
Daniel Broman
Stadsdirektör
Daniel Broman
Daniel Källenfors, M
Kommunstyrelsens ordförande
Daniel Källenfors, M
Birgitta Sköld, LP
Ordf. miljö- och stadsbyggnadsnämnden (LP)
Birgitta Sköld, LP
Carl-Johan Schiller, KD
Kommunalråd
Carl-Johan Schiller, KD
Cecilia Haslum
Personalchef
Cecilia Haslum