2020-05-26 13:48Pressmeddelande

​Kliv uppåt för Lidingös företagsklimat

null

Svenskt Näringsliv har publicerat sin årliga undersökning om det lokala företagsklimatet. Totalt har 154 Lidingöföretagare medverkat med sina synpunkter och i det sammanfattande omdömet visar enkäten på ett kliv uppåt från 3,4 till 3,7. Det placerar Lidingö i det övre skiktet bland regionens kommuner.

Svenskt näringslivs årliga enkät är ett mått på hur företagare upplever kommunernas service mot företagare i landet. Frågorna täcker en rad olika områden som exempelvis kommunala tjänstemäns attityder till företagare och tillgången på arbetskraft med relevant kompetens. I det sammanfattande omdömet gör Lidingö ett stort kliv uppåt från 3,4 till 3,7 på en sexgradig skala. Regionens högsta sammanlagda betyg får Solna med 4,0 och bäst i Sverige är Vårgårda med 4,7.

- Jag är mycket glad över att se att det strategiska arbetet med att förbättra företagsklimatet på ön ger resultat och att företagarna uppskattar kommunens service. Företagarna är grunden till vårt välstånd och speciellt i dessa tider är det viktigt att underlätta för företagarna, säger Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande.

Överlag är det gröna staplar som presenterar resultatet på Lidingö. Det innebär ett betyg på tre och uppåt på den sexgradiga skalan. Bland de största förändringarna från förra året kan nämnas kommunens service och bemötande till företagarna från 3,1 till 3,6, politikernas attityd till företagande från 3,2 till 3,6 och tillgången till relevant kompetens från 2,9 till 3,3. Lidingö har från att ha tillhört ett mellanskikt av regionens kommuner nu tagit steget till det övre skiktet.

- Det är glädjande att se ett höjt betyg då det gäller kommunala upphandlingar från 2,6 till 2,9. Det har varit ett område där vi lagt ner mycket kraft på att underlätta och att informera öns företagare, säger Malin Rosenqvist, näringslivschef i Lidingö stad.

Ett område där enkäten visar på ett svagare resultat än förra året är skolans kontakter med det lokala näringslivet. Där har Lidingö tidigare legat högt men backar nu från 4,3 till 3,1.

- Vi kommer nu att ägna tid åt att analysera resultatet i detalj. Jag vill tacka alla öns företagare som har deltagit i enkäten och därmed gett oss ett bra underlag för ett fortsatt förbättringsarbete, säger Malin Rosenqvist.

Om undersökningen

Syftet med Svenskt Näringslivs enkätundersökning är att låta företagare i var och en av Sveriges 290 kommuner ge sin bild av hur de tycker företagsklimatet i den egna kommunen är.

Över 32 000 företagare i landets kommuner medverkade i årets undersökning. Enkätresultaten ligger till grund för Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner som presenteras den 23 september.Enkätresultat och annan information finns på www.foretagsklimat.se

Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube


Om Lidingö stad

På Lidingö sätter vi hälsa, friskvård och friluftsliv i centrum. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet, med tiotusentals deltagare och seglartävlingen Lidingö Runt med flera hundra båtar. Här finns Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön och Millesgården, ett konstverk i sig. Lidingö har drygt 45 000 invånare och ligger knappt tio minuter från Stockholms city.


Kontaktpersoner

Ulf Pettersson
Pressansvarig
Ulf Pettersson
Kristina Hagbard
Kommunikationschef
Kristina Hagbard
Daniel Broman
Stadsdirektör
Daniel Broman
Daniel Källenfors, M
Kommunstyrelsens ordförande
Daniel Källenfors, M
Birgitta Sköld, LP
Ordf. miljö- och stadsbyggnadsnämnden (LP)
Birgitta Sköld, LP
Carl-Johan Schiller, KD
Kommunalråd
Carl-Johan Schiller, KD
Cecilia Haslum
Personalchef
Cecilia Haslum