2022-06-09 06:17Pressmeddelande

Klart med ny samverkansöverenskommelse

Nu är samverkansöverenskommelsen mellan Lidingö stad och polisen undertecknad. Överenskommelsen kommer att gälla under två år och syftet är att öka tryggheten på ön. Ett flertal trygghetsfrämjande aktiviteter och en förstärkt lokal polisiär förankring ingår i överenskommelsen.

Det huvudsakliga målet med överenskommelsen är att minska brottsligheten och öka tryggheten på Lidingö. I överenskommelse regleras parternas prioriterade samverkansområden. Dessa områden är trygghet, ungdom, sårbara brottsoffer och trafik. Överenskommelsen gäller under två år.

I överenskommelsen finns en rad aktiviteter listade som staden och polisen tillsammans ansvarar för. Dessa aktiviteter ska genomföras för att bidra till att uppnå målen.

- Det är ett stabilt och bra läge på Lidingö och aktiviteterna i åtgärdsplanen kommer att bidra till en fortsatt god utveckling, säger Anna Sundin Adolfsson, säkerhetschef i Lidingö stad.

I listan av samverkansaktiviteter kan nämnas medborgardialoger, skolsamverkan, nattvandringar, åtgärder mot våld i nära relation, avhopparverksamhet för kriminella och trygghetsvandringar.

Starkare lokalförankring
Inriktningen för 2023 är att förstärka polisens ansvar lokalt. Polisens resurser ska tydligare riktas mot det område överenskommelsen avser och betydelsen av god lokalkännedom understryks. Polisen kommer också att använda lokalerna på Lejonvägen i Lidingö centrum i högre grad för att stärka den lokala förankringen.

- Det här är något alla partier på Lidingö har kämpat för under många år. Det är mycket glädjande att vi nu får polispersonal med god lokalkännedom placerad på Lidingö, säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M).

Det är så kallade områdespoliser som ska ha särskilda kunskaper om platser och personer i det aktuella ansvarsområdet. Redan under 2022 kommer gruppen att förstärkas med fyra årsarbetskrafter med särskilt ansvar för Lidingö.


Om Lidingö stad

Lidingö är den unika skärgårdsstaden med drygt 48 000 invånare 15 minuter från Stockholm city. Lidingö är en småskalig grön oas med ett litet öppet centrum och varierad bebyggelse. Det är inte långt till ren landsbygd med böljande åkrar och hästhagar. Strandlinjen är tillgänglig med många promenad- och cykelvägar. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet. Riksidrottsförbundet har sitt utvecklingscentrum Bosön på ön. På Lidingö finns 11 konferensgårdar, många ligger precis vid vattnet. Konstmuseet och skulpturparken Millesgården lockar besökare från hela världen. Ögruppen Fjäderholmarna är ett annat uppskattat besöksmål. Mer information om Lidingö finns på lidingo.se.


Kontaktpersoner

Säkerhetschef
Anna Sundin Adolfsson
Politisk sekreterare
Cecilia Blomberg