2020-04-28 13:37Pressmeddelande

​Klart att införa valfrihet inom bostad med särskild service för vuxna

null

Omsorgs- och socialnämnden i Lidingö stad beslutade den 18 juni 2019 om att införa valfrihetssystem inom bostad med särskild service för vuxna enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS.) Kommunfullmäktige har nu beslutat om ersättningsmodell för detta och valfrihet inom bostad med särskild service för vuxna kommer därför att införas på Lidingö med start den 1 juli 2020.

Lidingö stad ser att en valfrihet möjliggör för kunden att själv få välja vilken verksamhet som passar just dennes önskemål och behov och som kan bidra till en likvärdig omsorg i verksamheterna. Att erbjuda valfrihet är också att respektera individens delaktighet och självbestämmande.

För att förenkla införande av valfrihet inom området social omsorg har lagen om valfrihet, LOV, tillkommit. Vanligast är att använda lagstiftningen för valfrihet inom verksamheter som hemtjänst- och vård- och omsorgsboenden. I dag har tre kommuner i Sverige ett valfrihetssystem inom bostad med särskild service för vuxna enligt LSS. Lidingö blir därmed landets fjärde kommun att införa det.

- Vi tycker att det är mycket viktigt att individen själv ska få möjlighet att välja service, därför strävar vi för att erbjuda valfrihet inom flera områden. Det är glädjande att vi som en av få kommuner i landet kan leda utvecklingen och erbjuda valfrihet även inom bostad med särskild service för vuxna, säger Birgitta Sköld (LP), ordförande i omsorgs-och socialnämnden.

Målet är att personer med funktionshinder ska ha möjlighet att leva som andra. Att leva som andra innebär bland annat att ha möjlighet att bo som andra - att ha ett eget hem med allt vad det innebär av trygghet och trivsel.

Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad inkluderar tre huvudformer av bostäder:

  • servicebostad
  • gruppbostad
  • annan särskilt anpassad bostad

För mer information

Birgitta Sköld, ordf. omsorgs- och socialnämnden (LP)
Tel: 08-731 46 36

E-post: birgitta.skold@lidingo.se

Stefan Heinebäck, chef omsorgs- och socialförvaltningen
Tel: 08-731 38 68
E-post: stefan.heineback@lidingo.se

Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube


Om Lidingö stad

På Lidingö sätter vi hälsa, friskvård och friluftsliv i centrum. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet, med tiotusentals deltagare och seglartävlingen Lidingö Runt med flera hundra båtar. Här finns Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön och Millesgården, ett konstverk i sig. Lidingö har drygt 45 000 invånare och ligger knappt tio minuter från Stockholms city.


Kontaktpersoner

Ulf Pettersson
Pressansvarig
Ulf Pettersson
Kristina Hagbard
Kommunikationschef
Kristina Hagbard
Daniel Broman
Stadsdirektör
Daniel Broman
Daniel Källenfors, M
Kommunstyrelsens ordförande
Daniel Källenfors, M
Birgitta Sköld, LP
Ordf. miljö- och stadsbyggnadsnämnden (LP)
Birgitta Sköld, LP
Carl-Johan Schiller, KD
Kommunalråd
Carl-Johan Schiller, KD
Cecilia Haslum
Personalchef
Cecilia Haslum