2019-02-22 15:41Pressmeddelande

Kammarrätten ger staden rätt i dom om nyanländas bostadskontrakt

null

Nu konstaterar även Kammarrätten att Lidingö stad hade rätt att säga upp nyanländas bostadskontrakt efter den tvååriga etableringstiden.

Kommunstyrelsen beslutade i oktober 2017 att nyanlända som enligt bosättningslagen tilldelats bostad på Lidingö sägs upp från sina boenden då etableringstiden är slut.

Miljöpartiet överklagade beslutet till förvaltningsrätten som avgjorde målet till kommunstyrelsens fördel. Domen överklagades därefter till Kammarrätten som även de ger Lidingö stad rätt.

-Vår bedömning var att utgå från alla Lidingöbor skulle behandlas lika. I och med domen så kan vi nu se att kammarrätten delar vår uppfattning. Lidingö ska vara en plats där egen försörjning och egen bostad ska vara huvudprincip och bostadsstöd är en temporär insats för att komma på fötter igen, säger omsorgs- och socialnämndens ordförande Birgitta Sköld (LP).

För mer information kontakta

Birgitta Sköld, ordförande omsorgs- och socialnämnden
Tel: 08-731 46 36

E-post: birgitta.skold@lidingo.se

Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube


Om Lidingö stad

På Lidingö sätter vi hälsa, friskvård och friluftsliv i centrum. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet, med tiotusentals deltagare och seglartävlingen Lidingö Runt med flera hundra båtar. Här finns Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön och Millesgården, ett konstverk i sig. Lidingö har drygt 45 000 invånare och ligger knappt tio minuter från Stockholms city.


Kontaktpersoner

Ulf Pettersson
Pressansvarig
Ulf Pettersson
Kristina Hagbard
Kommunikationschef
Kristina Hagbard
Daniel Broman
Stadsdirektör
Daniel Broman
Daniel Källenfors, M
Kommunstyrelsens ordförande
Daniel Källenfors, M
Birgitta Sköld, LP
Ordf. miljö- och stadsbyggnadsnämnden (LP)
Birgitta Sköld, LP
Carl-Johan Schiller, KD
Kommunalråd
Carl-Johan Schiller, KD
Cecilia Haslum
Personalchef
Cecilia Haslum