2020-02-20 13:40Pressmeddelande

Kamerabevakning på försök planeras

null

Totalt sju bevakningskameror planeras att sättas upp i Larsberg och Högsätra, enligt beslut i teknik- och fastighetsnämnden den 19 februari. Förutsatt att tillstånd för kamerabevakning beviljas kommer kameror att placeras i anslutning till idrottsanläggningar, parkeringsplatser, torget, tågstationen och gång- och cykelvägar.

- Lidingöborna ska kunna känna sig trygga på gator och torg och kameror är ett av flera verktyg i vår satsning på ett tryggt Lidingö. Vi hoppas att försöket ska leda till en ökad upplevd trygghet samt minskad brottslighet och skadegörelse utomhus. Kameror ökar också möjligheterna till att reda ut de brott som inte förhindras, säger Carl-Johan Schiller (KD), kommunalråd och ordförande i teknik- och fastighetsnämnden. 

Enligt statistiken är Lidingö centrum, Gåshaga och Larsberg/Högsätra de områden på ön som är mest utsatta för olika typer av brott, även om Lidingö jämfört med många andra stockholmskommuner ligger lågt i brottsstatistiken.

-Vi beslutade att starta försöket i Larsberg/Högsätra där vi tror att trygghetskamerorna kommer att ha störst effekt”, säger Carl-Johan Schiller. 

Det är första gången kamerabevakning införs på Lidingö och försöket blir treårigt. Därefter ska effekterna analyseras. Förhoppningen är att komma till rätta med brott som skadegörelse, klotter, personrån och narkotikainnehav, som har ökat i området sedan 2016. Förlängs försöket beräknas kamerorna behöva bytas ut efter tio år.

En förutsättning för att få kamerabevaka på allmän plats är att Datainspektionen godkänner den ansökan som staden nu ska skicka in. Handläggningstiden är relativt lång och det kan ta upp till ett år innan kamerorna kommer på plats.   

Trygghetsfrågan är politiskt prioriterad på Lidingö. I samarbete med polisen och civilsamhället arbetar staden långsiktigt och med konkreta insatser för att öka säkerheten och förebygga brott. Vuxnas närvaro genom nattvandring, fältkuratorernas arbete, grannsamverkan och grannstödsbilen är exempel på andra initiativ som kan bidra till att öka känslan av trygghet och säkerhet på Lidingö.


För mer information
Carl-Johan Schiller, ordförande i teknik- och fastighetsnämnden (KD)
Tel: 08-731 30 77
E-post: carl-johan.schiller@lidingo.se

Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube


Om Lidingö stad

På Lidingö sätter vi hälsa, friskvård och friluftsliv i centrum. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet, med tiotusentals deltagare och seglartävlingen Lidingö Runt med flera hundra båtar. Här finns Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön och Millesgården, ett konstverk i sig. Lidingö har drygt 45 000 invånare och ligger knappt tio minuter från Stockholms city.


Kontaktpersoner

Ulf Pettersson
Pressansvarig
Ulf Pettersson
Kristina Hagbard
Kommunikationschef
Kristina Hagbard
Daniel Broman
Stadsdirektör
Daniel Broman
Daniel Källenfors, M
Kommunstyrelsens ordförande
Daniel Källenfors, M
Birgitta Sköld, LP
Ordf. miljö- och stadsbyggnadsnämnden (LP)
Birgitta Sköld, LP
Carl-Johan Schiller, KD
Kommunalråd
Carl-Johan Schiller, KD
Cecilia Haslum
Personalchef
Cecilia Haslum