2014-10-07 10:44Pressmeddelande

Inriktningen för nya bron godkänd

null

Den 6 oktober godkände kommunstyrelsen inriktningen för Lilla Lidingöbron. Den 20 oktober ska förslaget upp till beslut i kommunfullmäktige.

Det förslag som politiken har att ta ställning till är en låg icke-öppningsbar bro, med gott om utrymme för gående, cyklister och mopedister, med placering strax norr om Gamla Lidingöbron.

– Efter att de politiska besluten är tagna kan vi arbeta vidare och göra de förberedelser som krävs innan byggstart. Ett viktigt steg är att ansöka om tillstånd hos Mark- och miljödomstolen. Det innebär att vi visar läge, omfattning och utformning av bron samt eventuell miljöpåverkan, säger Britt-Marie Jacobsson projektledare för Lilla Lidingöbron.

Innan man kan ansöka krävs ett samråd med bland annat Länsstyrelsen, andra myndigheter och fastighetsägare. Samråd hålls efter beslut i kommunfullmäktige.

Varför en ny bro?
Undersökningar av Gamla Lidingöbron har visat att det finns ett antal risker och osäkerheter som gör det olämpligt att underhålla och reparera bron i ett längre perspektiv. Brons ålder och stålkonstruktion medför risk för problem som kan leda till skador med omfattande trafikstörningar som följd. Att renovera Gamla Lidingöbron skulle vara både kostsamt och ineffektivt eftersom det inte går att säga hur länge den gamla bron kan vara brukningsbar. Att renovera den gamla bron skulle vara dyrare än att bygga en ny bro, som har lägre drift- och underhållskostnader i längden. Kommunfullmäktige beslutade 2012 att bygga en ny bro som ska ersätta den Gamla Lidingöbron.

För mer information:
Britt-Marie Jacobsson, projektledare
britt-marie.jacobsson@lidingo.se
Tel: 070-318 99 15

Pernilla Dufström, chef för tekniska förvaltningen
pernilla.dufstrom@lidingo.se
Tel: 08-731 34 01

 

 


Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube


Om Lidingö stad

På Lidingö sätter vi hälsa, friskvård och friluftsliv i centrum. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet, med tiotusentals deltagare och seglartävlingen Lidingö Runt med flera hundra båtar. Här finns Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön och Millesgården, ett konstverk i sig. Lidingö har drygt 45 000 invånare och ligger knappt tio minuter från Stockholms city.


Kontaktpersoner

Ulf Pettersson
Pressansvarig
Ulf Pettersson
Kristina Hagbard
Kommunikationschef
Kristina Hagbard
Daniel Broman
Stadsdirektör
Daniel Broman
Daniel Källenfors, M
Kommunstyrelsens ordförande
Daniel Källenfors, M
Birgitta Sköld, LP
Ordf. miljö- och stadsbyggnadsnämnden (LP)
Birgitta Sköld, LP
Carl-Johan Schiller, KD
Kommunalråd
Carl-Johan Schiller, KD
Cecilia Haslum
Personalchef
Cecilia Haslum