2014-08-27 11:07Pressmeddelande

Inriktningen för den nya bron

null

Den 20 oktober väntas kommunfullmäktige fatta beslut om vilken typ av bro som ska ersätta den gamla Lidingöbron och var den ska placeras. Planen är att den nya bron ska stå färdig 2020.

I inriktningsbeslutet föreslår staden att den nya bron ska vara en fast, icke öppningsbar, bro för att underlätta framkomligheten. Bron föreslås ligga norr om den nuvarande bron, men den exakta placeringen kan komma att påverkas av var hållplatsen för Spårväg City i Ropsten kommer att ligga. Det utreds just nu av Stockholms stad och Spårväg City.

Den nya bron ska vara en låg bro med en lutning på max 1 procent. – Fördelen med att det är en låg bro i båda ändar är bland annat att det blir enklare att ansluta till befintligt spår. Det blir också lättare att ta sig över bron och att hålla en jämn hastighet vilket gör att trafiksäkerheten ökar, säger Britt-Marie Jacobsson projektledare för den nya bron.

Tanken är att det ska vara en bro där det ges utrymme för samtliga trafikanter. Det ska vara gott om plats för gående och cyklister och bron blir därför bredare än vad den är i dag. Gång- och cykelbanan är föreslagen till 7,4 meter jämfört med dagens 3,5 meter.

Under sommaren 2015 går det ut en förfrågan om upphandling av broentreprenör som sedan tar fram en gestaltning av bron. Den nya bron kan tidigast börja byggas 2017 för att stå klar 2020.

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 2012 att bygga en ny bro som ska ersätta den Gamla
Lidingöbron. Att renovera Gamla Lidingöbron bedömdes medföra alltför stora
kostnader och osäkerheter.

För mer information:
Britt-Marie Jacobsson, projektledare för Nya bron 2020
britt-marie.jacobsson@lidingo.se
Tel: 070-318 99 15

Pernilla Dufström, chef för tekniska förvaltningen
pernilla.dufstrom@lidingo.se
Tel: 08-731 34 01


Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube


Om Lidingö stad

På Lidingö sätter vi hälsa, friskvård och friluftsliv i centrum. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet, med tiotusentals deltagare och seglartävlingen Lidingö Runt med flera hundra båtar. Här finns Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön och Millesgården, ett konstverk i sig. Lidingö har drygt 45 000 invånare och ligger knappt tio minuter från Stockholms city.


Kontaktpersoner

Ulf Pettersson
Pressansvarig
Ulf Pettersson
Kristina Hagbard
Kommunikationschef
Kristina Hagbard
Daniel Broman
Stadsdirektör
Daniel Broman
Daniel Källenfors, M
Kommunstyrelsens ordförande
Daniel Källenfors, M
Birgitta Sköld, LP
Ordf. miljö- och stadsbyggnadsnämnden (LP)
Birgitta Sköld, LP
Carl-Johan Schiller, KD
Kommunalråd
Carl-Johan Schiller, KD
Cecilia Haslum
Personalchef
Cecilia Haslum