2018-10-04 10:56Pressmeddelande

​Innovationsvecka för en miljösmart framtid

null

I slutet av oktober kommer Lidingös barn och ungdomar att förvandlas till uppfinnare. Då genomförs, för andra året i rad, Innovationsveckan.

Tanken med Innovationsveckan är att inspirera unga att med hjälp av digital teknik skapa och förändra sin omgivning med en hållbar och miljösmart framtid i fokus. Under hela vecka 43 får barn, elever och pedagoger möjligheten att skapa och vara kreativa för att hitta nya lösningar för framtiden.

Årets tema är hållbar stadsutveckling med inriktning på mötesplatser. Vad är en bra mötesplats och hur skapar man en plats där personer i olika åldrar, med olika intressen och förutsättningar kan och vill mötas?

- Att samlas kring ett tema skapar en större samhörighet bland verksamheterna. Årets tema är aktuellt och arbetena som barn och elever gör kan inspirera politiker och tjänstemän på riktigt, säger Stina Jaensson, miljösamordnare och projektledare Innovationsveckan.

Lösningarna som barnen och eleverna kommer fram till ska vara hållbara och innovativa. Digitala verktyg ska användas antingen i den mötesplats som skapas av deltagarna eller i deras presentationer.

- Idag ställs det nya krav för att leva i ett digitalt samhälle, men det ger oss också stora möjligheter. Vi hoppas att Innovationsveckan ska bli en arena där Lidingös barn och elever upptäcker fler möjligheter och får utlopp för sin nyfikenhet och kreativitet, säger Sara Penje, utvecklingschef Lärande- och kulturförvaltningen.

Den 25 oktober avslutas veckan med Innovationsmässan i Hersby gymnasiums idrottshall då barnen och eleverna får presentera sina innovationer. Alla som deltar i mässan tävlar om Lidingö stads pris för miljösmarta innovationer.

Hösten 2017 anordnades Innovationsveckan för första gången på Lidingö och blev en mycket uppskattad tillställning. 

För mer information
Stina Jaensson, projektledare
E-post: stina.jaensson@lidingo.se
Tel: 08-731 39 97

Sara Penje, utvecklingschef
E-post: sara.penje@lidingo.se
Tel: 08-731 46 83

Via länken når du Innovationsveckans webbsida

Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube


Om Lidingö stad

På Lidingö sätter vi hälsa, friskvård och friluftsliv i centrum. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet, med tiotusentals deltagare och seglartävlingen Lidingö Runt med flera hundra båtar. Här finns Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön och Millesgården, ett konstverk i sig. Lidingö har drygt 45 000 invånare och ligger knappt tio minuter från Stockholms city.


Kontaktpersoner

Ulf Pettersson
Pressansvarig
Ulf Pettersson
Kristina Hagbard
Kommunikationschef
Kristina Hagbard
Daniel Broman
Stadsdirektör
Daniel Broman
Daniel Källenfors, M
Kommunstyrelsens ordförande
Daniel Källenfors, M
Birgitta Sköld, LP
Ordf. miljö- och stadsbyggnadsnämnden (LP)
Birgitta Sköld, LP
Carl-Johan Schiller, KD
Kommunalråd
Carl-Johan Schiller, KD
Cecilia Haslum
Personalchef
Cecilia Haslum