2012-06-04 13:06Pressmeddelande

Ingen ny bussdepå i Stockby på Lidingö

För att kunna fullfölja moderniseringen av Lidingöbanan har SL behov av att bygga ut den befintliga depån vid AGA för nya spårvagnar. Då SL:s bussar inte får plats i den gamla depån, som för övrigt också är i behov av modernisering, har SL tecknat avtal med Lidingö stad om att köpa mark vid Stockby Industriområde på Lidingö och där uppföra en ny bussdepå. 

Efter det att avtalet med Lidingö stad tecknades om markförvärv i Stockby har SL bland annat utvecklat möjligheten att  bygga nya, moderna bussdepåer  i innerstaden. Dessa kan framöver  användas  även för Lidingöbussarna. SL och Lidingö Stad har nu enats om att inte fullfölja köpet av marken.

- Vi har lyssnat på de synpunkter som framkommit kring bussdepån i Stockby. Tillsammans med Lidingö har vi nu hittat en lösning som passar alla parter, säger SL:s vd Anders Lindström.

- För Lidingös del är det väldigt positivt att Lidingöbanan rustas upp och förbinds med Spårväg city och att SL samtidigt väljer att ordna depå för Lidingöbussarna på annan plats, utanför Lidingö. Jag gläder mig med de boende i området som uttryckt oro för en kommande bussdepå, säger Paul Lindquist kommunstyrelsens ordförande på Lidingö. 

En förutsättning för att SL:s och Lidingö stads gemensamma ställningstagande ska träda i kraft är att Lidingös kommunstyrelse, senast den 30 september 2012, godkänner det avtal parterna träffat.

För mer information:
Anders Lindström, vd SL, tel 070-786 16 00.
Paul Lindquist, kommunstyrelsens ordförande på Lidingö, tel 073-079 30 50.

Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube


Om Lidingö stad

På Lidingö sätter vi hälsa, friskvård och friluftsliv i centrum. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet, med tiotusentals deltagare och seglartävlingen Lidingö Runt med flera hundra båtar. Här finns Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön och Millesgården, ett konstverk i sig. Lidingö har drygt 45 000 invånare och ligger knappt tio minuter från Stockholms city.


Kontaktpersoner

Ulf Pettersson
Pressansvarig
Ulf Pettersson
Kristina Hagbard
Kommunikationschef
Kristina Hagbard
Daniel Broman
Stadsdirektör
Daniel Broman
Daniel Källenfors, M
Kommunstyrelsens ordförande
Daniel Källenfors, M
Birgitta Sköld, LP
Ordf. miljö- och stadsbyggnadsnämnden (LP)
Birgitta Sköld, LP
Carl-Johan Schiller, KD
Kommunalråd
Carl-Johan Schiller, KD
Cecilia Haslum
Personalchef
Cecilia Haslum