2020-02-17 14:22Pressmeddelande

Idrott och föreningsliv på Lidingö lyfts i nytt program

null

Vid kultur- och fritidsnämndens senaste möte klubbades både ett idrottspolitiskt och kulturpolitiskt program. Det är första gången inriktningen för idrott och föreningsliv formuleras i ett politiskt program och särskilt betonas samarbetet mellan staden och föreningarna som vägen till meningsfull fritid.

Fokus på barn och ungdomar och ett närmare samarbete mellan staden, föreningslivet och civilsamhället är punkter som lyfts i det idrottspolitiska programmet. Att idrottspolitiken nu fått sitt eget program innebär inte någon omfattande kursändring utan ska ses som ett förtydligande av uppdraget. 

Målet för det idrottspolitiska programmet är att skapa attraktiva och trygga verksamheter och idrottsmiljöer för alla Lidingöbor. Programmet ska bidra till gemenskap, god hälsa och välmående och särskilt betonas barn- och ungdomsidrotten.

- För att möjliggöra idrottsföreningarnas ambitioner och stärka föreningarnas attraktivitet hos ungdomar ska vi dels skapa förutsättningar i form av exempelvis ytor för fysisk aktivitet, dels lyssna till ungdomarnas egna idéer och initiativ, säger idrottschef Hanna Andersson.

- Idrottspolitiska programmet är ett stöd för förvaltningen och politikens arbete i att möjliggöra och stötta alla idrottsutövande Lidingöbor, med extra fokus på barn och ungdom. Målet är att via samarbete med initiativrika Lidingöbor och idrottsföreningar skapa attraktiva och trygga verksamheter och idrottsmiljöer som kan möjliggöra en meningsfull fritid åt Lidingöborna, säger Filip Svanberg (M), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.

För mer information 

Hanna Andersson, idrottschef 
Tel: 08-731 38 07
E-post: hanna.andersson@lidingo.se

Filip Svanberg, ordförande kultur- och fritidsnämnden (M) 
Tel: +46 739 288 969
E-post: filip.svanberg@gmail.com

Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube


Om Lidingö stad

På Lidingö sätter vi hälsa, friskvård och friluftsliv i centrum. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet, med tiotusentals deltagare och seglartävlingen Lidingö Runt med flera hundra båtar. Här finns Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön och Millesgården, ett konstverk i sig. Lidingö har drygt 45 000 invånare och ligger knappt tio minuter från Stockholms city.


Kontaktpersoner

Ulf Pettersson
Pressansvarig
Ulf Pettersson
Kristina Hagbard
Kommunikationschef
Kristina Hagbard
Daniel Broman
Stadsdirektör
Daniel Broman
Daniel Källenfors, M
Kommunstyrelsens ordförande
Daniel Källenfors, M
Birgitta Sköld, LP
Ordf. miljö- och stadsbyggnadsnämnden (LP)
Birgitta Sköld, LP
Carl-Johan Schiller, KD
Kommunalråd
Carl-Johan Schiller, KD
Cecilia Haslum
Personalchef
Cecilia Haslum