2014-09-01 14:09Pressmeddelande

Hur ska spårvagnen se ut?

null

Lidingö stad har genom ett avtal med SL fått möjlighet att bestämma utseendet på en av de sju spårvagnar som kommer att trafikera Lidingöbanan. Nu är det upp till Lidingöborna att rösta fram det bästa av tre förslag.

Under Öppet Stadshus den 6 september kommer Lidingöborna och andra intresserade att kunna se de olika förslagen och lägga sin röst. Det går redan nu att rösta på sin favorit på www.lidingo.se/favoritvagn. Omröstningen kommer att pågå till den 30 september.

- Det här är en möjlighet att på ett annorlunda och lekfullt sätt lyfta det som kännetecknar Lidingö. Förhoppningen är att de som pendlar med Lidingöbanan eller som på annat sätt ser den specialutformade vagnen påminns om Lidingös särskilda kvaliteter. Jag hoppas att riktigt många vill vara med och bestämma hur vagnen ska se ut, säger Madeleine Helleday, informationschef i Lidingö stad.

De tre förslagen har olika tema:
A. Slingan. En på håll dekorativ formgivning som vid närmare betraktelse bär information om linjesträckningen och där hälsa är ett bärande tema.
B. Citat. En mix av citat av kända Lidingöprofiler med illustrationer som anknyter till citaten.
C. Landskap. Ett motiv med start vid Lidingöbron som illustrerar en rad landmärken som kännetecknar Lidingö.

Då den planerade hopkopplingen med Spårväg City genomförs år 2020 och vagnen kommer att gå genom centrala Stockholm till T-centralen, kommer budskapet på vagnen att bytas ut och riktas till målgruppen på andra sidan bron.

- Vilket budskapet blir då är för tidigt att säga. Helt klart är att det är en unik möjlighet att marknadsföra Lidingö som en plats för möten, hälsa och upplevelser till en bredare målgrupp, säger Madeleine Helleday.

 

För mer information
Madeleine Helleday, informationschef Lidingö stad
Tel: 08-731 30 67
E-post: madeleine.helleday@lidingo.se


Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube


Om Lidingö stad

På Lidingö sätter vi hälsa, friskvård och friluftsliv i centrum. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet, med tiotusentals deltagare och seglartävlingen Lidingö Runt med flera hundra båtar. Här finns Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön och Millesgården, ett konstverk i sig. Lidingö har drygt 45 000 invånare och ligger knappt tio minuter från Stockholms city.


Kontaktpersoner

Ulf Pettersson
Pressansvarig
Ulf Pettersson
Kristina Hagbard
Kommunikationschef
Kristina Hagbard
Daniel Broman
Stadsdirektör
Daniel Broman
Daniel Källenfors, M
Kommunstyrelsens ordförande
Daniel Källenfors, M
Birgitta Sköld, LP
Ordf. miljö- och stadsbyggnadsnämnden (LP)
Birgitta Sköld, LP
Carl-Johan Schiller, KD
Kommunalråd
Carl-Johan Schiller, KD
Cecilia Haslum
Personalchef
Cecilia Haslum