2012-06-29 13:57Pressmeddelande

Hur ser framtidens äldrevård ut?

Under Almedalsveckan flyttar makten till Visby. ArbetSam reser förstås också dit för att berätta om vikten av arbetsplatslärande och värdig äldrevård.

Hur står det egentligen till med äldreomsorgen? Hur vill vi ha det när vi blir gamla? Vilket ansvar har vi själva och vilket ansvar har politikerna? Räcker pengarna till?

Dessa viktiga frågor står i fokus då Humana arrangerar seminarium om framtidens äldrevård. Kerstin Sjösvärd, huvudprojektledare för ArbetSam, deltar i seminariet:

– I ArbetSam verkar vi med kommunernas vuxenutbildning och sfi. Men måste man alltid ha projektmedel för att kunna arbeta med kompetensutveckling? Om man kunde organisera den kommunala vuxenutbildningen i anslutning till arbetsplatsen skulle man vinna mycket när det gäller att nå dem som står längst ifrån utbildningssystemet, konstaterar hon.

Arbetsplatslärande har blivit det ord man förknippar med det EU-finansierade projektet. ArbetSam är ett samverkansprojekt och verkar för att människors jobbsituationer ska bli verklighetens klassrum med språkutveckling, kompetensförhöjning och integration som främsta mål.

– Om äldreomsorgen ska kunna vara bra för de äldre måste man börja se den som en framtidsbransch och inte som ett nödvändigt ont. Den viktigaste tillgången för god äldreomsorg är professionell personal med blandade erfarenheter, säger Kerstin Sjösvärd som också deltar i Europeiska Socialfondens seminarium om framtidens kompetensförsörjning.

 ArbetSam i Almedalen

  • Tisdag 3 juli klockan 13.00–14.00.  Framtidens kompetensförsörjning  – behövs en ny svensk modell för lärande på arbetsplatser?
  • Torsdag 5 juli klockan 10.30–11.30. Framtidens äldreomsorg – hur vill vi ha det när vi blir gamla och vad får det kosta?

 

För mer information om ArbetSam i Almedalen:
Kerstin Sjösvärd, huvudprojektledare ArbetSam, Lidingö stad
Telefon: 072-728 65 63  
E-postadress: kerstin.sjosvard@lidingo.se

Läs mer om ArbetSam

Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube


Om Lidingö stad

På Lidingö sätter vi hälsa, friskvård och friluftsliv i centrum. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet, med tiotusentals deltagare och seglartävlingen Lidingö Runt med flera hundra båtar. Här finns Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön och Millesgården, ett konstverk i sig. Lidingö har drygt 45 000 invånare och ligger knappt tio minuter från Stockholms city.


Kontaktpersoner

Ulf Pettersson
Pressansvarig
Ulf Pettersson
Kristina Hagbard
Kommunikationschef
Kristina Hagbard
Daniel Broman
Stadsdirektör
Daniel Broman
Daniel Källenfors, M
Kommunstyrelsens ordförande
Daniel Källenfors, M
Birgitta Sköld, LP
Ordf. miljö- och stadsbyggnadsnämnden (LP)
Birgitta Sköld, LP
Carl-Johan Schiller, KD
Kommunalråd
Carl-Johan Schiller, KD
Cecilia Haslum
Personalchef
Cecilia Haslum