2020-08-18 12:59Pressmeddelande

Höjda meritvärden i Lidingös grundskolor

Torsviks skola (bilden) hade Lidingös högsta meritvärden i årskurs 9.Torsviks skola (bilden) hade Lidingös högsta meritvärden i årskurs 9

Trots att vårterminen präglats av högre sjukfrånvaro och osäkerhet kring Covid-19, stiger betygsresultaten för eleverna i åk 9 på Lidingö enligt Skolverkets statistik. 2019 hade Lidingö Sveriges näst högsta meritvärden, efter Danderyd. Nu ökar de ytterligare.

Vårterminen 2020 kommer gå till historien som en mycket speciell tid på grund av den rådande pandemin. Trots detta har både lärare och elever på Lidingö anpassat sig och gjort sitt yttersta för att alla ska lyckas i skolan. Något som syns tydligt i Skolverkets statistik över meritvärdena. Betygen i årskurs 9 i de kommunala skolorna på Lidingö steg från 267 poäng 2019 till 270 poäng 2020. Andelen elever med godkända betyg i alla ämnen minskar något, men det sammanlagda meritvärdet ökar. 

 - De stigande meritvärdena ser jag som ett resultat av att vi konsekvent och målmedvetet har arbetat med att utveckla våra verksamheter där fokus ligger på att ge alla elever bästa möjliga förutsättningar för att lyckas. Jag är väldigt imponerad och stolt över det arbete som sker i våra skolor här på ön, säger Stefan Anderman, skolchef lärande- och kulturförvaltningen. 

Lidingös meritvärde på 267 poäng för 2019 var Sveriges näst högsta betygssnitt. Under 2020 har dock Skolverket slutat redovisa skillnaden i betygsnitt mellan kommuner.

- Lidingös skolor fick i våras pris för sitt strategiska arbete för att utveckla undervisningen och ge varje elev de bästa förutsättningarna att nå sin potential. Dessutom har vi sett år efter år att vi ligger i toppen i landet när det gäller det genomsnittliga meritvärdet för årskurs 9. Jag är mycket stolt över att vi än en gång kan vissa att Lidingös grundskolor är bland de bästa i landet, säger Amelie Tarschys Ingre (L), utbildningsnämndens ordförande.

Högst meritvärden uppnådde eleverna på Torsviks skola där man systematiskt arbetar med att utvärdera undervisningen och resultaten för att hela tiden ha fokus på förbättringar som kan göras utifrån vad forskningen säger.

- På Torsviks skola utmanar och motiverar vi alla våra elever där just de befinner sig, så att de ska kunna nå så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Det, tillsammans med förbättringarna utifrån forskning som vi hela tiden gör, är anledningen till att våra elevers resultat har förbättrats de senaste fem åren. Vi vill att alla elever ska känna att de är viktiga och att lärarna bryr sig om hur det går för dem, säger Sara Carlson, rektor för Torsviks skola.


Om Lidingö stad

Lidingö är den unika skärgårdsstaden med drygt 48 000 invånare 15 minuter från Stockholm city. Lidingö är en småskalig grön oas med ett litet öppet centrum och varierad bebyggelse. Det är inte långt till ren landsbygd med böljande åkrar och hästhagar. Strandlinjen är tillgänglig med många promenad- och cykelvägar. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet. Riksidrottsförbundet har sitt utvecklingscentrum Bosön på ön. På Lidingö finns 11 konferensgårdar, många ligger precis vid vattnet. Konstmuseet och skulpturparken Millesgården lockar besökare från hela världen. Ögruppen Fjäderholmarna är ett annat uppskattat besöksmål. Mer information om Lidingö finns på lidingo.se. Turistinformation och aktuella aktiviteter finns på upplevlidingo.com.