2019-04-10 13:34Pressmeddelande

Högt betyg till Lidingö stad i servicemätning

null

Sveriges kommuner och landsting, SKL, mäter årligen hur landets kommuner sköter servicen till sina företagare. För Lidingös stads del fortsätter en positiv trend. Bland annat hamnar Lidingö på en andraplats bland kommunerna i landet med fler än 40 000 invånare.

Det är företagarnas bedömning av kommunernas service inom sex myndighetsområden som SKL årligen mätt sedan 2010. Områdena är brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Bedömningarna har sedan resulterat i ett så kallat NKI-värde, Nöjd kund-index, och för Lidingös del blev det sammanlagda NKI-värdet 78. En höjning med fyra poäng sedan förra mätningen och som placerar Lidingö i topp bland länets kommuner.

- SKL:s mätning är en viktig indikator i vårt förbättringsarbete då vi kan följa utvecklingen över tid. Ett stort tack till alla Lidingöföretagare som har deltagit i undersökningen och till mina kollegor i Lidingö stad som genom sitt arbete bidragit till att vi har höjt vårt NKI-värde, säger Malin Rosenqvist, näringslivschef i Lidingö stad.

De sex myndighetsområdena har sedan synats utifrån sex serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. I årets mätning har Lidingö gjort de största framstegen i kategorin bemötande med ett index på 83. Även i kategorin rättssäkerhet har staden tagit ett stort kliv uppåt.

- Det här är ett kvitto på att det arbete vi inlett ger positiv effekt. Ett starkt lokalt näringsliv är en förutsättning för ett gott samhälle och vi kommer att fortsätta att utveckla servicen till alla Lidingöbor och företagare, säger Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande.

SKL genomförde mätningen för sjätte gången och i år deltog cirka 30 000 företagare som bedömt servicen i 184 kommuner och elva gemensamma förvaltningar. Kommunernas genomsnittliga NKI-värde har stigit för varje mätning, från 66 till årets 72 av möjliga 100. SLK gör undersökningen i samverkan med Stockholm Business Alliance. 

SKL:s rapport

För mer information

Malin Rosenqvist, näringslivschef Lidingö stad
Tel: 08-731 30 79
E-post: malin.rosenqvist@lidingo.se

Daniel Källenfors, kommunstyrelsens ordförande (M)
Tel: 08-731 30 28
E-post: daniel.kallenfors@lidingo.se

Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube


Om Lidingö stad

På Lidingö sätter vi hälsa, friskvård och friluftsliv i centrum. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet, med tiotusentals deltagare och seglartävlingen Lidingö Runt med flera hundra båtar. Här finns Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön och Millesgården, ett konstverk i sig. Lidingö har drygt 45 000 invånare och ligger knappt tio minuter från Stockholms city.


Kontaktpersoner

Ulf Pettersson
Pressansvarig
Ulf Pettersson
Kristina Hagbard
Kommunikationschef
Kristina Hagbard
Daniel Broman
Stadsdirektör
Daniel Broman
Daniel Källenfors, M
Kommunstyrelsens ordförande
Daniel Källenfors, M
Birgitta Sköld, LP
Ordf. miljö- och stadsbyggnadsnämnden (LP)
Birgitta Sköld, LP
Carl-Johan Schiller, KD
Kommunalråd
Carl-Johan Schiller, KD
Cecilia Haslum
Personalchef
Cecilia Haslum