2019-03-25 14:55Pressmeddelande

Hanna blir Lidingö stads nya idrottschef

null

Sedan den 1 januari i år har Lidingö stad en idrottsenhet. Enheten ska arbeta för att skapa tydlighet i frågor som rör idrott och friluftsliv och vara en ingång för Lidingöborna i dessa frågor. Nu är det klart att Hanna Wigertz Andersson blir enhetens chef.

- Jag ser verkligen fram emot att få arbeta fram ett idrottspolitiskt program och jobba med kunniga medarbetare inom den nya enheten, så att våra politiker får bra underlag och våra föreningar känner sig lyssnade på, säger Hanna Wigertz Andersson.

Den nya politiska majoriteten har kommit överens om att förtydliga kultur- och fritidsnämndens ansvar för idrotts- och föreningsfrågor och frågor som i övrigt rör Lidingöbornas fritid. Därför fattades i höstas beslut om att en ny enhet skulle skapas.

- Det är värdefullt att Lidingö stad nu kan ta ett samlat grepp kring idrottsfrågorna med en ny idrottschef. Samarbetet med föreningslivet på Lidingö kring idrottsfrågorna är prioriterat för att erbjuda en meningsfull fritid för barn och unga, säger Filip Svanberg (M), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.

I och med införandet av den nya idrottsenheten skapas en tydlig beställar-/utförarorganisation inom staden. Teknik- och fastighetsnämnden ansvarar fortsatt för drift, underhåll och förvaltning av stadens idrotts- och friluftsanläggningar.


För mer information
Hanna Wigertz Andersson, tillträdande idrottschef
Tel: 072-452 29 73
E-post: hanna.andersson@lidingo.se

Erik Raita, politisk sekreterare
Tel: 0768-22 12 22
E-post: erik.raita@lidingo.se

Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube


Om Lidingö stad

På Lidingö sätter vi hälsa, friskvård och friluftsliv i centrum. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet, med tiotusentals deltagare och seglartävlingen Lidingö Runt med flera hundra båtar. Här finns Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön och Millesgården, ett konstverk i sig. Lidingö har drygt 45 000 invånare och ligger knappt tio minuter från Stockholms city.


Kontaktpersoner

Ulf Pettersson
Pressansvarig
Ulf Pettersson
Kristina Hagbard
Kommunikationschef
Kristina Hagbard
Daniel Broman
Stadsdirektör
Daniel Broman
Daniel Källenfors, M
Kommunstyrelsens ordförande
Daniel Källenfors, M
Birgitta Sköld, LP
Ordf. miljö- och stadsbyggnadsnämnden (LP)
Birgitta Sköld, LP
Carl-Johan Schiller, KD
Kommunalråd
Carl-Johan Schiller, KD
Cecilia Haslum
Personalchef
Cecilia Haslum