2011-12-14 09:08Pressmeddelande

Hälsan på Lidingö kartlagd

Många Lidingöbor har hälsosamma vanor och upplever att de mår bra. Samtidigt finns stora skillnader mellan olika grupper och ett antal hälsofrågor som är värda att uppmärksammas i det framtida hälsoarbetet. Det framgår av rapporten Hur mår Lidingö? – en analys av folkhälsan 2011.

Hur mår Lidingö? är en uppföljning av den rapport om Lidingöbornas hälsa som presenterades 2005 i samband med att staden tog fram varumärket Din hälsa – Din ö. Målet med rapporten är att uppdatera och bredda det gemensamma planeringsunderlaget i staden för frågor med anknytning till hälsa.

– Tanken är att rapporten ska bidra till fördjupad kunskap och ökad förståelse för vilka faktorer som påverkar och bidrar till hälsa i befolkningen. Och att den ska användas som underlag vid planering och prioritering av Lidingö stads verksamheter, säger stadens hälsoutvecklare Annelie Alexander, som ansvarat för att sammanställa rapporten.

Rapporten bygger på siffror från Stockholms läns landstings senaste hälsoenkät och Lidingö stads egen statistik. Siffrorna visar att förutsättningarna för hälsa är goda. Lidingö ligger i topp inom flera områden, som medellivslängd, självskattad hälsa, inkomst, utbildningsnivå och valdeltagande. Samtidigt finns stora skillnader mellan olika grupper och ett antal frågor som är värda att uppmärksammas i det framtida hälsoarbetet.

– En av de största utmaningarna i det framtida hälsoarbetet är förmodligen att skapa goda förutsättningar för hälsa för alla, oavsett ålder, utbildning och var man bor, säger Annelie Alexander.

Läs hela Hur mår Lidingö? – en analys av folkhälsan 2011

Mer information
Annelie Alexander, hälsoutvecklare, tel. 073-079 32 70


Om Lidingö stad

På Lidingö sätter vi hälsa, friskvård och friluftsliv i centrum. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet, med tiotusentals deltagare och seglartävlingen Lidingö Runt med flera hundra båtar. Här finns Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön och Millesgården, ett konstverk i sig. Lidingö har drygt 45 000 invånare och ligger knappt tio minuter från Stockholms city.


Kontaktpersoner

Ulf Pettersson
Pressansvarig
Ulf Pettersson
Kristina Hagbard
Kommunikationschef
Kristina Hagbard
Daniel Broman
Stadsdirektör
Daniel Broman
Daniel Källenfors, M
Kommunstyrelsens ordförande
Daniel Källenfors, M
Birgitta Sköld, LP
Ordf. miljö- och stadsbyggnadsnämnden (LP)
Birgitta Sköld, LP
Carl-Johan Schiller, KD
Kommunalråd
Carl-Johan Schiller, KD
Cecilia Haslum
Personalchef
Cecilia Haslum