2014-06-03 09:10Pressmeddelande

Guld till Rudboda skola

null

Redan innan invigningen har Rudboda skola tagit sitt första guld. Lidingö stads satsning på att bygga miljövänligt bär frukt och nu är plakett och intyg på väg som bevis på att Rudboda skola uppnått nivån Miljöbyggnad Guld.

- Vi hade en vision att uppnå miljöklassificering guld men målet var silver. Vi har alla inblandade skäl att känna oss stolta, säger stadens fastighetschef Patrik Häggstrand.

Byggprojektet är ett samverkansprojekt mellan Lidingö stad och Skanska där miljön har stått i fokus. Byggarbetsplatsen var en så kallad grön arbetsplats där man arbetade aktivt med bland annat hållbara transporter, återvinning och källsortering av material. En viktig del i arbetet har varit det kontinuerliga lärandet och det ständigt pågående förbättringsarbetet. Alla intressenter har haft möjlighet att påverka: personal, elever, föräldrar och förvaltning.

- Det känns mycket bra att kunna hälsa eleverna och deras lärare välkomna efter sommarlovet till en skola som uppfyller så högt ställda krav. Att kunna certifiera skolan med Miljöbyggnad Guld ger kommunen ett kvitto på viktiga kvaliteter hos byggnaden, säger utbildningsnämndens ordförande Torsten Engevik.

Miljöbyggnad är ett miljöklassificeringssystem som fokuserar på inomhusmiljö, materialval och energi. Med inomhusmiljö menas exempelvis ljudmiljö, luftkvalitet och fuktsäkerhet. Det dokumenteras vilka material som har byggts in och ämnen med farliga egenskaper används inte. Byggnaden ska ha låg energianvändning, miljömärkt el och effektiv värmeåtervinning. Administrationen av klassificeringssystemet sköts av Sweden Green Building Council.

I Lidingö stads miljöprogram anges att staden alltid vid nybyggnationer eller större renoveringar ska sträva efter att uppnå miljöbyggnad brons eller högre.

För mer information
Patrik Häggstrand, fastighetschef
patrik.haggstrand@lidingo.se
Tel: 08-731 36 00

Torsten Engevik, ordf. utbildningsnämnden
torsten.engevik@lidingo.se
Tel: 08-731 35 81

Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube


Om Lidingö stad

På Lidingö sätter vi hälsa, friskvård och friluftsliv i centrum. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet, med tiotusentals deltagare och seglartävlingen Lidingö Runt med flera hundra båtar. Här finns Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön och Millesgården, ett konstverk i sig. Lidingö har drygt 45 000 invånare och ligger knappt tio minuter från Stockholms city.


Kontaktpersoner

Ulf Pettersson
Pressansvarig
Ulf Pettersson
Kristina Hagbard
Kommunikationschef
Kristina Hagbard
Daniel Broman
Stadsdirektör
Daniel Broman
Daniel Källenfors, M
Kommunstyrelsens ordförande
Daniel Källenfors, M
Birgitta Sköld, LP
Ordf. miljö- och stadsbyggnadsnämnden (LP)
Birgitta Sköld, LP
Carl-Johan Schiller, KD
Kommunalråd
Carl-Johan Schiller, KD
Cecilia Haslum
Personalchef
Cecilia Haslum